Ulica Domaszowska - Kielce

  • Biuro Pakar Service

           Jako jedna z niewielu firm w tejbranży posiadamy autorski systemzarządzania nad którym pracowaliśmykilka lat. Każdy kierownik obiektu wnaszej firmie dysponuje wiedzą o budowaniu procesów co pozwala to na ciągłe monitorowanieorganizacji pracy na obiekcie i jejjakości oraz w przypadku absencjikierownika na płynne zastępstwo bez utraty dotychczasowychparametrów. Koordynator jest osobą dokomunikacji między naszą firmą a Zarządcą. Takierozwiązanie pozwala na czytelne zarządzanie dla obu stron,szczególnie w przypadku dużychobiektów lub kilkuobiektów rozmieszczonych często w…
    ul. Domaszowska 104 Kielce
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Domaszowska, Kielce