Ulica Partyzantów - Olsztyn

  • Kancelaria Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski Spółka Jawna

    Regulamin świadczenia usług prawnych drogąelektroniczną. Niniejszy Regulamin elektronicznego systemuświadczenia usług prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasadyświadczenia usług prawnych w ramach elektronicznego systemuświadczenia usług prawnych – usługami elektronicznymi - przezKancelarię Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski Spółka jawna zsiedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 65/2 (NIP: 7393471466),wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta m. st.Warszawy pod numerem 443239. §1 Definicje Poniższeokreślenia użyte w Regulaminie świadczenia Usług Prawnych, mająnastępujące znaczenie:Serwis lub Portal - serwis/portal…
    Partyzantów 65/2 Olsztyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Partyzantów, Olsztyn