Ulica Lipowa Pisz - Pisz

  • Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska

    Wysokość honorarium jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem lub po zapoznaniu się przez Kancelarię z materiałami sprawy. Przy stałej obsłudze Firm istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w systemie ryczałtowym (określeniu z góry sumy wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Kancelarii). W sprawach, które zostaną przekazane do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony…
    ul. Lipowa 5 Pisz Pisz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Lipowa, Pisz