Ulica Sądowa a Świecie - Słupsk

  • Rut-Nowak Małgorzata Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

    Informujemy, iż Małgorzata Rut-Nowak decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 01.10.2012 r. została przeniesiona ze stanowiska Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świeciu. Obowiązki zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku pełni Jadwiga Żuralska - adres i dane tamtejszej kancelarii pozostają bez zmian. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak przejęła do prowadzenia postępowania dotychczas niezakończone przez komornika Krystynę…
    ul. Sądowa 16a Świecie Słupsk
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Sadowa, Słupsk