Faktoring - Chorzów

  • Indos Sp. z o.o.

    Stałym Klientom bezpłatnie oferujemy dodatkowe usługi, takie jak: wywiad gospodarczy przeprowadzany w stosunku do nowych i „zagrożonych” kontrahentów do 48 godzin,  informacja z Krajowego Rejestru sądowego o kontrahentach do 24 godzin, informacja z Krajowego Rejestru Długów o kontrahentach  do 24 godzin.
    ul. Kościuszki 63, Chorzów Chorzów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Chorzów