Pieczęć prewencyjna - Ulica Toruńska - Bydgoszcz

  • Prowind Biuro Windykacji i Usług Prawnych

    Zlecenie windykacji W celu zgłoszenia zlecenia windykacji prosimy przesłąć informacje na naszą skrzynkę internetową (po przez poniższy formularz) lub faxem ( 052/ 370 06 75 ). Prosimy w pierwszej części zamieścić informacie o zleceniodawcy (wierzycielu), przekazującym sprawę do windykacji (np. nazwisko, firma, adres, telefon itp.), w drugiej części informacje o dłużniku, w trzeciej informacje na temat wierzytelności (wysokość należności, sposób powstania długu, długość opóźnienia itd.). Po dokonaniu wstępnej analizy poinformujemy…
    ul. Toruńska 37/2, Bydgoszcz, Bydgoszcz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Toruńska, Bydgoszcz