Sądowa - Podlaskie

  • EXPAP Sp. z o.o.

    EXPAP kieruje swoją ofertę do podmiotów gospodarczych. Przyjmujemy do windykacji należności główne, których źródłem są faktury za dostarczone towary bądź wyświadczone usługi wraz z odsetkami bieżącymi, jak również noty odsetkowe na każdym etapie ich dochodzenia.
    ul. Armii Krajowej 2 Piaseczno Białystok