Windykacja - Ulica Bursztynowa - łozina

  • Robert Staszewski Kancelaria Radcy Prawnego Pomoc prawna, kancelaria prawna

    W ramach kompleksowej obsługi, przygotowujemy m.in. pozwy,apelacje, zażalenia , wnioski, statuty oraz oraz inne pismaprocesowe. Analizujemy umowy i przygotowujemy opinie prawne. Nażyczenie Klienta, uczestniczymy w negocjacjach handlowych.Działania windykacyjne poprzedzone są podpisaniem stosownegopełnomocnictwa i polegać mogą na:- monitorinu płatności,- postępowaniu polubownym (przedsądowym),- postępowaniu sądowym,- postępowaniu egzekucyjnym.Pomoc prawna może ograniczać się do zastępstwa procesowego przedSądami, urzędami oraz innymi instytucjami - zgodnie życzeniemKlientów.---Radca Prawny Robert Staszewski jest Członkiem Okręgowej IzbyRadców Prawnych we Wrocławiu,…
    ul. Bursztynowa 101 Łozina
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Bursztynowa, Łozina