Aromig Bis Agencja Detektywistyczno-Windykacyjna

Kontakt email, www
Ul. Jagiellońska 22
43-316 Bielsko-Biała , woj. Śląskie

Sądowa

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Windykacja

O nas

 Firma Detektywistyczno - WindykacyjnaAromig - Bis działasamodzielnie na rynku od 1991 roku. Posiada licencję MSWiA nausługi ochrony osób oraz zezwolenie MSWiA na świadczenie usługdetektywistycznych. Prowadzi działania na terenie całego kraju, zeszczególnym uwzględnieniem południa Polski. Siedzibą firmy jestBielsko-Biała, firma posiada oddziały w Żywcu i Cieszynie.Klienci firmy to osoby fizyczne, osobyfizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmyo różnej strukturze własności i formie prawnej, samorządy ijednostki budżetowe.Aromig - Bis oferuje:  1. Pełny zakres usług detektywistycznych2. Usługi wywiadu gospodarczego3. VIP Service (bezpieczeństwo biznesmenów, firm, spotkań,negocjacji oraz konsultacje i szkolenia z tego zakresu)4. Windykację przed sądową i sądowa należności pieniężnych5. Obrót udokumentowanymi wierzytelnościami6. Obsługę prawną firm i osób prowadzących działalnośćgospodarczą7. Profesjonalna obsługa prawna odszkodowańkomunikacyjnych   Nasza oferta to ułatwienie naszym klientom prowadzeniadziałalności gospodarczej, zwiększenia bezpieczeństwa osobistegooraz bezpieczeństwa i poufności działań firm, zmniejszeniaponoszonego ryzyka gospodarczego i poprawa płynnościfinansowej.  OBSŁUGA PRAWNA ODSZKODOWAŃ!!!