Biuro Finansowo - Prawne Vademecum S C Monika Karczewska, Sebastian Krzeczowski

Kontakt email, www
Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 44a
41-300 Dąbrowa Górnicza , woj. Śląskie

Sądowa

W oparciu o przedstawione dokumenty, informacje udzielone przez Klienta i własną ocenę statusu finansowo-prawnego dłużnika, proponujemy podjęcie współpracy w oparciu o umowę przelewu wierzytelności (art. 509 i nast. K.C.) lub na podstawie udzielonego zgodnie z treścią art. 95 i nast. K.C. pełnomocnictwa cywilnoprawnego. W praktyce oznacza to, że każda zgłoszona do nas sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a cena usługi jest uzależniona od stopnia trudności, wartości długu i okresu przeterminowania wierzytelności. Po podpisaniu umowy nasi negocjatorzy nawiązują kontakt z dłużnikiem i podejmują działania zmierzające do wynegocjowania warunków i zawarcia ugody w przedmiocie spłaty zadłużenia. Etap ten nazywamy "mediacyjnym", trwa on średnio 2-3 tygodnie. Po upływie wspomnianego okresu następuje spłata zadłużenia, a w przypadku braku zapłaty sprawa przekazywana jest do jednej z naszych Kancelarii Radców Prawnych celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nasi Klienci ne ponoszą kosztów zastępstwa procesowego, zazwyczaj kredytujemy także koszty egzekucyjne, nie muszą więc Państwo angażować własnych środków finansowych. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku wspomagamy działania egzekucyjne ustalając majątek ruchomy i nieruchomy dłużnika, a także jego partnerów handlowych. Pozwala to komornikowi szybciej i skuteczniej odzyskać dług.

Pieczęć prewencyjna

W trosce o utrzymywanie płynności finansowej podmiotów gospodarczych Biuro Finansowo-Prawne VADEMECUM S. C. poleca przedsiębiorcom zastosowanie ochrony wierzytelności w oparciu o umowę dzierżawy pieczęci. Celem umowy o dzierżawę pieczęci jest zminimalizowanie zjawiska nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów współpracujących z Państwa przedsiębiorstwem. Dzięki temu nie dopuszczacie Państwo do kredytowania działalności dłużnika swoimi środkami finansowymi. Ta forma współpracy z naszym biurem gwarantuje Państwu utrzymanie płynności finansowej w Państwa przedsiębiorstwie. Zaletą umowy o dzierżawę pieczęci jest gwarancja niższego wynagrodzenia naszego biura za przekazanie sprawy do windykacji o 20% w stosunku do cen obowiązujących w cenniku. Udostępniamy pieczęć, która służy do sygnowania dowolnej ilości wystawianych przez klientów faktur, not odsetkowych, monitów i innych dokumentów skierowanych do kontrahentów. Treść pieczęci jest informacją dla kontrahenta o możliwości interwencji naszego przedsiębiorstwa w przypadku braku terminowej zapłaty należności.

Zakup wierzytelności

Wierzytelności są wyceniane indywidualnie w oparciu o skalę ponoszonego ryzyka (stopień trudności sprawy, sytuację finansową dłużnika, wartość wierzytelności itp.) w granicach od 75% do 85% wartości należności głównej. W oparciu o powyższe kryteria ustalamy również termin płatności, który wynosi od 14 do 45 dni, licząc od daty przejęciawierzytelności. Oferta zakupu dotyczy wyłącznie wybranych wierzytelności.

Windykacja

Faktoring

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Pieczęć prewencyjna
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja
  • Faktoring

O nas

Szanowny użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasza witrynakorzysta z mechanizmu Cookies w celu poprawy jakości obsługi. Wiążesię to z przechowywaniem na Twoim komputerze niewielkich plikówusprawniających działanie strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody,prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki.Rozumiemwasze pieniądzepowracają