Biuro Pakar Service

Kontakt email, www
ul. Domaszowska 104 zobacz inne firmy z Domaszowska
25-420 Kielce , woj. Świętokrzyskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

       Jako jedna z niewielu firm w tejbranży posiadamy autorski systemzarządzania nad którym pracowaliśmykilka lat. Każdy kierownik obiektu wnaszej firmie dysponuje wiedzą o budowaniu procesów co pozwala to na ciągłe monitorowanieorganizacji pracy na obiekcie i jejjakości oraz w przypadku absencjikierownika na płynne zastępstwo bez utraty dotychczasowychparametrów. Koordynator jest osobą dokomunikacji między naszą firmą a Zarządcą. Takierozwiązanie pozwala na czytelne zarządzanie dla obu stron,szczególnie w przypadku dużychobiektów lub kilkuobiektów rozmieszczonych często w różnychczęściach kraju.                                                                                                             Szczegóły chętnie przedstawimy na osobistym spotkaniu.Dodatkowo powołaliśmy w firmie dział kontrolijakości, który poprzez stałą weryfikację pracynaszych pracowników stanowi system pozwalający osiągnąć najwyższystandard usług.Dbając o bezpieczeństwo informacjichronionych w Państwa firmie desygnowaliśmy pełnomocnika ds.bezpieczeństwa, który nadzoruje i szkoli naszych pracowników zzakresu dostępu do informacji również poufnych itajnych.Uniformy naszych pracowników dostosowujemy każdorazowo, tak abycharakterem i kolorystyką spełniały Państwa oczekiwania.Jesteśmy dynamicznie rozwijającym sięprzedsiębiorstwem, świadczącym usługi w zakresie kompleksowegosprzątania i prac porządkowych na obiektach oraz terenachzewnętrznych. W tym obszarze działalności wykonujemy zleceniapolegające na utrzymaniu czystości w: - hotelach sprzątanie pokoihotelowych, korytarzy hotelu, klatek schodowych, wind, salkonferencyjnych, toalet, szatni, sprzątanie recepcji, świetlic orazkawiarni i restauracji hotelowych, odkurzanie i zmywanie podłóg,przetarcie miejsc w których gromadzi się kurz, mycie pomieszczeń iurządzeń sanitarnych, przewietrzenie pokoi i korytarzy, opróżnieniei wymianę wsadów koszy na śmieci, wymianę i uzupełnienie materiałóweksploatacyjnych oraz środków higieny i czystości, praniewykładzin, mycie okien na  powierzchniach zewnętrzych iwewnętrznych, - galeriach handlowych  mycie ipolerowanie podłóg, opróżnianie i wymiana wsadów koszy na śmieci,sprzątanie pomieszczeń administracji budynku, sprzątaniepomieszczeń socjalnych, sprzątanie pomieszczeń i urządzeńsanitarnych, wymiana i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych(papier toaletowy, worki na śmieci), mycie okien wewnątrz budynku,mycie okien na zewnątrz budynku, czyszczenie trudnych zabrudzeń iplam, mycie parkingów podziemnych, utrzymanie czystości w trakcieruchu klienckiego oraz sprzątanie zasadnicze. - obiektach użyteczności publicznej(sprzątanie szkół, biur, magazynów, hoteli, sal weselnychitp.),  utrzymanie czystości podłóg (odkurzanie, okresowe,ekstrakcyjne pranie wykładzin)  utrzymanie czystości wsanitariatach okresowe mycie okien utrzymanie w czystościelementów wyposażenia pomieszczeń (mycie sprzętu komputerowego,pielęgnacja mebli) okresowe odkurzanie i mycie ścian, odkurzanie imycie regałów, bieżąca pielęgnacja posadzek itp. - wspólnotach mieszkaniowychzamiatanie klatek schodowych, podestów, wiatrołapów, mycie klatekschodowych, podestów, wiatrołapów, mycie lamperii,mycie okien naklatkach schodowych, mycie wind, mycie drzwi wejściowych do budynkuoraz drzwi pomieszczeń gospodarczych, utrzymanie czystości nazewnątrz budynków (schody, chodniki, place zabaw), sprzątanieśmietników wolno stojących, składanie śmieci do kubłów.,odśnieżanie terenu,mycie         okien outrudnionym dostępie, koszenie trawników, pielęgnacja i przycinanieżywopłotów, szorowanie powierzchni (kamienne, wykładziny) - biurowcach, biurach (odkurzanie i okresowe czyszczenie ekstrakcyjne wykładzin,doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja posadzek kamiennych orazPCV,   mycie armatury sanitarnej, płytek ściennych, luster,dezynfekcja, pielęgnacja mebli, „mycie” sprzętu komputerowego,telefonów, lamp itp., mycie okien                   wraz z ramami iparapetami, przeszkleń, szklanych drzwi i kaloryferów, praniedywanów, czyszczenie powierzchni skórzanych, usuwanie, ozonowanielub/i dezynfekcja przy użyciu wody wymieszanej z odpowiednią dawkaozonu/, a ponadto zaopatrywanie sanitariatów w środki higienicznepapier                            toaletowy, ręczniki papierowe, mydło), odkurzanie i mycie żaluzjimetalowych, plastikowych lub drewnianych. - halach produkcyjnych(doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja ciągów komunikacyjnych,doczyszczanie w celu uzyskania certyfikatu zgodności znormami   HACCP,  mycie okien,  okresoweodkurzanie i mycie ścian, utrzymanie w czystości urządzeńprodukcyjnych: usuwanie zabrudzeń poklejach,                                   silikonachsmarach, osadach pyłowych itp.) - magazynach ( utrzymanie w czystościciągów komunikacyjnych hal i magazynów, zamiatanie, odkurzanie,mycie lub przecieranie na mokro z użyciem środków dezynfekującychpodłóg, odkurzanie, zmywanie lub przecieranie z użyciem środkówdezynfekujących regałów, półek, utrzymanie  czystości wpomieszczeniach socjalnych, szatniach, jadalniach, stołówkach,kuchniach, utrzymywanie czystości w toaletach, utrzymywanieczystości w umywalniach, łaźniach, bieżące uzupełnianie dozownikóww środki higieniczne, okresowe mycie okien). - sklepach wielkopowierzchniowych(bieżąca pielęgnacja posadzek, okresowe doczyszczanie i impregnacjaciągów komunikacyjnych, mycie okien i elewacji, utrzymanieczystości działów produkcyjnych i handlowych zgodne z normamiHACCP, bieżące sprzątanie toalet, uzupełnianie zasobów materiałamii środkami chemicznymi, sprzątanie parkingów). - terenach zewnętrznych (zamiataniedróg dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych, grabienie, wywózzgromadzonych śmieci, odśnieżaniedróg             dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych,posypanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową, wywózśniegu.