Biznes-Projekt Sp. z o.o., wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

Kontakt email, www
Gorzów Wlkp. Pl. Jana Pawła II 26/5
66-400 Gorzów Wielkopolski , woj. Lubuskie
 • Zakres działania
 • BIZNESPLAN
 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 • BIURO RACHUNKOWE
 • I DORADZTWO PODATKOWE
 • KREDYTY I FINANSOWANIE
 • DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW BANKOWYCH
 • OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • SKUP WIERZYTELNOŚCI
 • FOREX / WALUTY
 • / RYZYKO KURSOWE

Sądowa

Weryfikacja umów

Zakup wierzytelności

Osoba posiadająca wierzytelność może dokonać na osobę trzecią jej przelewu - dokonać cesji. Cesję można dokonać bez zgody dłużnika z kilkoma zastrzeżeniami: gdy istnieje zastrzeżenie w umowie, gdy jest to niezgodne z ustawą, gdy sprzeciwia się temu właściwość zobowiązania. W chwili dokonania cesji wierzytelności na nabywcę przechodzą wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające ze stosunku pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Jako wierzytelności, na które można dokonać cesji określamy: faktury, nakazy zapłaty, wyroki sądowe, umowy pożyczki, noty odsetkowe, weksle. Sprzedaż wierzytelności dokonywana jest na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego. Korzyści jakie daje możliwość dokonanie cesji to głównie uzyskanie natychmiastowej zapłaty za wierzytelność. Powoduje to zwiększenie płynności w przedsiębiorstwie oraz pozbycie się problemów i kosztów związanych z próbą odzyskania wierzytelności. Działania te eliminują potrzebę finansowania takich wierzytelności kredytem bankowym lub kupieckim co daje wymierne korzyści. Większość firm bankrutuje nie poprzez brak rentowności ale przez brak płynności. Sprzedaż wierzytelności jest narzędziem przy programach restrukturyzacyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz przy "czyszczeniu bilansu". Nasza usługa skierowana jest do przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Zadanie jakiego się podejmujemy dla Państwa to realizacja umowy cesji po możliwie jak najlepszej cenie oraz dobór odpowiedniej firmy skupującej należności, jej rzetelność i szybkość działania. Czas jaki potrzebujemy na realizację zlecenia to 7 do 14 dni. Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju. Dla potrzeb dokonania transakcji niezbędne jest przedstawienie dokumentacji źródłowej danej wierzytelności: kopię faktur kopię dokumentów dostawy towaru, kopię umów handlowych, których dotyczy wierzytelność, kopię korespondencji z wierzycielem, kopię innych dokumentów będących podstawa rozliczeń.

Restrukturyzacja zadłużenia

Polubowna

Wysoki poziom należności w przedsiębiorstwie może spowodować zatory płatnicze i zachwiać płynnością finansowa w przedsiębiorstwie. Kontrahent, który ociąga się z płatnością może narazić przedsiębiorcę na dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem kredytu oraz powoduje, że tracimy chęć do robienia biznesu. Nie pozwólmy aby niesolidny kontrahent pozbawiał nas możliwości finansowych jakie stwarzamy swojej rodzinie oraz pracownikom. Koszty odzyskania należności są mniejsze i efekt może być szybszy gdy zlecimy tę usługę profesjonalnej firmie zewnętrznej. Proponujemy Państwu usługę: - windykacji należności bez zaliczki oraz - windykację należności z zaliczką. Zaliczka wypłacana przez firmę windykacyjna może mieć wysokość nawet 80 % wartości należności. Pozostała część wypłacana jest po odnotowaniu wpłaty. Zlecone czynności mogą dotyczyć spraw, które są na dowolnym etapie nawet po bezskutecznych czynnościach komornika. Nasza usługa jest skierowana głównie do przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Wyznawana przez nas zasada efektywnego zarządzania nie pozwala na zbyt długie zwlekanie ze zleceniem windykacji. Nasza firma posiada określoną ilość współpracujących firm windykacyjnych posiadających dobrą reputacje oraz charakteryzujących się wysoką skutecznością w swym działaniu o zasięgu lokalnym oraz krajowym. Na Państwa zlecenie prowadzimy rozmowy i negocjacje z powiązanymi firmami windykacyjnymi odnośnie odzyskania Państwa należności. Umowa o odzyskanie wierzytelności podpisywana jest bezpośrednio z firmą windykacyjną. Negocjujemy dla Państwa: wysokość kosztów procesu windykacji, wysokość zaliczki wpłaconej przez firmę windykacyjna, wynagrodzenie dla firmy windykacyjnej. Prowadzimy dla firmy windykacyjnej wywiad gospodarczy i przekazujemy niezbędną dokumentację. Naszym celem jest powiązanie Państwa z firmą windykacyjna, którego skutkiem ma być odzyskanie jak największej części należności co ma spowodować poprawę płynności w Państwa firmie. Wynagrodzenie nasze jak zawsze liczone od Państwa sukcesu.

Windykacja

Specjalizacje:

 • Sądowa
 • Weryfikacja umów
 • Zakup wierzytelności
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Polubowna
 • Windykacja

O nas

Efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie. Dynamika zmian na rynku, zaostrzająca się konkurencja, sprawia, że efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga szybkich i precyzyjnych decyzji. Jako Przedsiębiorcy musimy również nieustannie szukać możliwości skutecznego zarządzania kosztami, ograniczania ich jak również finansowania inwestycji w rozwój i podnoszenie jakości i konkurencyjności. Biznes Projekt oferuje Państwu narzędzia mające bezpośredni wpływ na jakość i szybkość podejmowania decyzji oraz skuteczne narzędzia służące do analizy i zarządzania. Nasz zespół składa się z profesjonalistów z najwyższymi kwalifikacjami z wieloletnim doświadczeniem. Jakość świadczonych przez nas usług gwarantują uprawnienia do wykonywania zawodu oraz stały cykl szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych i doradców podatkowych regulują nasze podejście do każdego wykonywanego zadania. Biznes - Projekt powstał na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku na profesjonalne usługi doradztwa i outsourcingu usług finansowo - księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy usługi przedsiębiorcom z terenu miasta Gorzów wielkopolski jak również z całego województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Cel jaki sobie postawiliśmy to realizacja godziwych zysków osiągana dzięki zadowoleniu naszych klientów.