BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych Mariusz Przywara

Kontakt email, www
Ul. Mościckiego 51 zobacz inne firmy z Hodowlana
33-100 Podwałcze , woj. Małopolskie

Sądowa

Komornicza

Monitoring płatności

Restrukturyzacja zadłużenia

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Windykacja

O nas

Firma Windykacyjna BMTH zajmuje sięoddzyskiewaniem długów od nierzetelnych kontrahentów, monitoringiem płatności, weryfikacjąkontrahentów, restrukturyzacją zobowiązań osób fizycznych ipodmiotów gospodarczych oraz działaniami prewencyjnymizapobiegającymi powstawaniu trudno ściągalnych należności.Oferujemy również usługi prawne oraz doradcze w zakresie prawagospodarczego. Zapewniamy naszym Klientom obsługę na każdymetapie procesu windykacji – polubownej i sądowej oraz sprawujemynadzór nad pracą komorników. Windykujemy:- świeżo przeterminowanenależności- należności, co do których zostały wydane wyrokisądowe (tj. nakazy zapłaty)-po uprzedniej analizie, należnościbędące w trakcie lub po przeprowadzonej egzekucjikomorniczej- wydane tytuły wykonawczeDysponujemy narzędziami pracy takimi jak:- windykacjaterenowa- współpraca z wywiadowniami gospodarczymi orazkancelariami prawa gospodarczego, a także innymi firmamizajmującymi się usługami finansowymi- wykwalifikowanipracownicy m.in. doświadczeni byli funkcjonariusze policjiJesteśmy skuteczną firmą windykacyjną:- ok. 95 % skuteczność w przypadku spraw do 90 dni po terminiepłatności- 85 - 90 % skuteczności w przypadku spraw od 90 do 180 dni poterminie płatności- ok. 80% skuteczności w przypadku spraw gdzie został uzyskanynakaz zapłaty- 50 - 60 % skuteczności w przypadku spraw gdzie jest lub byłaprowadzona egzekucja komornicza Sposóbwynagrodzenia:- brak opłatywstępnej- brak opłatabonamentowych- wyłącznie procentowa prowizja - nie generujemyżadnych kosztów ubocznych dla naszego zleceniodawcy- korzystając z oferowanego przez nas modelu windykacji z„Pieczęcią Prewencyjną” wraz z tzw. „zapisem” w całościprzerzucają Państwo wynagrodzenie BMTH za przeprowadzoną windykacjęna swojego dłużnika- możliwośćprzeniesienia kosztów windykacji nadłużnika