Centrum Kredytów Hipotecznych Getin Noble Bank S.A. Dorota Dąbrowska

Kontakt email, www
Święty Marcin 69
44-200 Rybnik , woj. Śląskie

O nas

Getin Bank oferuje możliwość zawierania transakcji walutowych nabardzo atrakcyjnych warunkach.rynkowe kursy wymiany walutbrak dodatkowych kosztów i prowizjimożliwość negocjacji kursu dla transakcji o równowartości jużod5.000 USD lub równowartość w innej walucieProste transakcje wymiany walutowej to bardzo ważny elementdziałalności każdej firmy mającej walutowe wpływy eksportowe lubpłatności zagraniczne.Zapraszamy do zapoznania się zkorzyściami:Transakcje oferowane są na podstawie uproszczonejjednostronicowej umowy.Transakcje te nie wymagają limitu transakcyjnego, a klient niepodlega analizie finansowej.Klient otrzymuje bardzo dobrą jakość obsługi i rynkowe ceny,obsługiwany jest bezpośrednio przez doświadczonego dealera.Przekazujemy bezpośredni dostęp do kwotowań rynkowych orazinformacji i analiz makroekonomicznych.Bezpośredni dostęp do doświadczonych specjalistów w BiurzeSprzedaży Produktów Skarbowych, a także dostęp do najbardziejaktualnych informacji i analiz z rynku finansowego.Jak uzyskać?Zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży ProduktówSkarbowychw celu zapoznania się ze szczegółami oferty:Piotr Kudłatel. 22 379 30 51Doradzimy Ci, jaki produkt wybraćGetin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul.Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jestadministratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane tebędą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnychdziałań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku zktórą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniegowłasnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazaneprzez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, wtym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, zpóźn. zm.), a w szczególności do banków, Biura InformacjiKredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez ZwiązekBanków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucjiustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach,zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotomwskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje oprzysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochroniedanych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ichpoprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne,jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynnościbankowych.