Centrum Windykacji LEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Kontakt email, www
Wielkopolska 34A
81-552 Gdynia , woj. Pomorskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Centrum Windykacji LEX z siedzibą w Gdyni jestspółką, która działa na rynku wierzytelności w zakresie świadczeniausług windykacyjnych na terenie całego kraju. Firma zajmuje sięwindykacją wierzytelności gospodarczych, pochodzących odprzedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą, a także roszczeń konsumenckich wynikających zkredytów/pożyczek, mandatów, niewyegzekwowanych szkódubezpieczeniowych.Nasza oferta jest skierowana również do banków, instytucjifinansowych, firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, firmrealizujących masowe płatności.Misją Centrum Windykacji LEX jest  uzyskanie czołowej pozycjiSpółki na rynku usług windykacyjnych w Polsce poprzez dostarczeniekompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania należnościami.Celem strategicznym jest świadczenie wysokiej jakości usług orazuzyskiwanie jak największej efektywności w odzyskiwaniuwierzytelności naszych Klientów. Spółka dysponuje doświadczoną kadrą, odpowiednią infrastrukturąteleinformatyczną,  zapewniającą prawną, szybką i skutecznąobsługę wierzytelności. Stosowane przez nas procedury obsługispełniają wszelkie wymogi przepisów prawa, ochrony danych osobowychoraz zasad etyki branży windykacyjnej. Firma dysponuje odpowiedniątechnologią teleinformatyczną oraz oprogramowaniem do zarządzaniaprocesami windykacyjnymi. Oprogramowanie zapewnia m.in. generowanieraportów z przebiegu procesu windykacji dla danego Klienta,monitorowanie postępu prac nad danym pakietem zleceń,znormalizowany sposób podejścia do każdego zlecenia. Obsługa windykacyjna obejmuje działania, po upływie wyznaczonegoterminu płatności, zmierzające do dobrowolnej spłaty należnościpoprzez polubowne postępowanie na drodze negocjacji. Nawiązywaniekontaktów z opóźniającymi się w spłatach, odbywa się w drodzewindykacji bezpośredniej (windykacja terenowa), telefonicznie,e-mail, SMS oraz listownie poprzez wysyłkę monitów upominawczych iwezwań do zapłaty. Warto nam zaufać!Najlepsza windykacja Gdynia, Gdańsk, woj.pomorskie.