Complex Credit Solution Sp. z o.o.-Wrocław

Kontakt email, www
ul. Kmicica 56
54-514 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Sądowa

Complex Credit Solution oferuje również prowadzenie kompleksowych działań związanych z postepowaniem sądowym. Posiadamy w swoich strukturach kancelarię radców prawnych wyspecjalizowaną głównie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem należności. Jesteśmy w stanie obsługiwać zarówno pojedyncze, duże zlecenia gospodarcze oraz pakiety spraw o niskich nominałach. Od roku 2010 korzystamy z uzyskiwania nakazów zapłaty w trybie Elektronicznego Postepowania Upominawczego (EPU), które niesie za sobą wiele korzyści: - Możliwość uzyskania nakazu zapłaty do kilku tygodni - Brak obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictw - Koszt prowadzenia spraw w e-sadzie jest niższy nawet do 60 %, w stosunku co do tradycyjnego postępowania - Ilość sprzeciwów do prowadzonych spraw na poziomie 3% - Niższa opłata sądowa w wysokości 1,25%, nie mniej niż 30 zł. Dzięki posiadaniu w swoich strukturach kancelarii, możemy zaproponować Państwu przeniesienie kosztów zastępstwa sądowego na naszą firmę. W wypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej nie poniesiecie Państwo żadnych dodatkowych kosztów.

Pieczęć prewencyjna

Monitoring płatności

Complex Credit Solution proponuje swoim klientom usługę monitoringu należności, która jest pierwszym etapem „miękkiej” windykacji. W zależności od Państwa oczekiwań i potrzeb usługę możemy realizować zarówno pod nazwą naszej firmy, jak i pod Państwa marką w oparciu o Państwa instrukcje i skrypty rozmów. W zależności od ustaleń z Państwem możemy zastosować takie narzędzia jak: - Telefony monitujące - Listy monitujące - SMS-y tekstowe oraz głosowe Narzędzia te możemy zastosować zarówno przed terminem płatności, jak i zaraz po jego upływie. Usługa monitoringu charakteryzuje się wysoką skutecznością przy zachowaniu niskich kosztów. Jednocześnie pozwala zdyscyplinować kontrahentów do regulowania w terminie przyszłych zobowiązań.

Polubowna

Windykacja polubowna ma na celu przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem, tak aby jak najszybciej uregulował on zadłużenie bez konieczności skierowania sprawy na długi i często kosztowny dla obu stron etap sądowy. Stosujemy tu szeroki wachlarz technik windykacyjnych wypracowany podczas wieloletniej praktyki. Każda sprawa w danej branży, poprzez specyfikę sytuacji dłużnika i splot towarzyszących okoliczności, ma swój niepowtarzalny charakter, dlatego niezbędne jest, aby prowadzić każdą sprawę indywidualnie. Zupełnie inaczej postępujemy w wypadku świadomego wymuszenia usługi czy kredytu kupieckiego, a inaczej wobec podmiotu lub osoby, która chwilowo straciła płynność finansową. Decydując się na współpracę z Complex Credit Solution w zakresie windykacji polubownej nie ponosicie Państwo żadnego ryzyka. Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od efektów naszych działań i jest to określona prowizja od realnie odzyskanych kwot. Wszelkie koszty związane z obsługą zlecenia ( telefony, listy, wizyty terenowe, usługi detektywistyczne) ponosi Complex Credit Solution. W ramach postepowania windykacyjnego, w zależności od potrzeb i specyfiki sprawy, podejmujemy następujące czynności: 1) Ustalamy dane teleadresowe posługując się nowatorskimi rozwiązaniami i posiadanymi w naszych bazach danymi. 2) Weryfikujemy sytuacje majątkową dłużnika. 3) Wysyłamy wezwania do zapłaty wraz ze stopniowym wzrostem sankcji. 4) Motywujemy dłużnika i negocjujemy spłatę długu. 5) Nadzorujemy terminowość spłat zawartych ugód i porozumień. 6) Kontaktujemy się bezpośrednio z dłużnikiem poprzez windykatora terenowego, który dodatkowo weryfikuje sytuacje majątkową dłużnika. 7) Umieszczamy wierzytelność na naszej giełdzie za zgodą wierzyciela. 8) Sporządzamy dokumentację zabezpieczającą spłatę zadłużenia. 9) Ustalamy majątek dłużnika dla potrzeb egzekucji komorniczej. 10) Sporządzamy szczegółowy raport z podjętych działań. Prowizja jaką otrzymujemy za poszczególne zlecenia jest ustalana indywidualnie z klientem, która uzależniona jest od : a) Ilości przekazanych zleceń b) Łącznej kwoty do windykacji c) Ilości dni po terminie wymagalności

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

Nasze analizy pokazują, że stosowanie pieczęci prewencyjnej,znacząco wspomaga dyscyplinowanie płatników i jest najtańszymdostępnym na rynku narzędziem windykacyjnym. Stosowanie pieczęciprewencyjnej nie wpływa na relacje między klientami , a pozwala napodjęcie pierwszych kroków, mających na celu odzyskanie należności.Umożliwiamy naszym klientom korzystanie z pieczęci opatrzonejadnotacją o współpracy z Complex Credit Solution oraz informacją,iż w przypadku braku terminowej spłaty, sprawa zostanie skierowanado windykacji prowadzonej przez naszą firmę.Korzystanie z pieczęci jest nieograniczone i w dowolny sposóbmożecie Państwo nią dysponować, stemplując faktury, rachunki lubinne dokumenty sprzedaży.Oprócz standardowej pieczęci na fakturze proponujemy równieżstosowanie wezwania do zapłaty z informacją, iż w przypadkudalszego braku płatności sprawa zostanie skierowana do windykacji wComplex Credit Solution. Powyższe produkty proponujemy Państwozarówno osobno, jak i w pakiecie.W wypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z naszymdziałem sprzedaży.