Detectio Prywatny detektyw

Kontakt email, www
Szosa Chełmińska 26/702a zobacz inne firmy z Rynek Staromiejski
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Profesjonalne usługi detektywistyczno-śledcze na terenie całego kraju. Umiarkowana cena. Działania lege-artis. Pisemne Sprawozdania Sądowe.

O nas

O FIRMIEPrywatne Biuro ledcze-Detectio, to nowoczesna wywiadowniagospodarcza i agencja detektywistyczna, specjalizujca si wpozyskiwaniu informacji dla klientw instytucjonalnych iindywidualnych a take dowodw dla potrzeb postpowa sdowych tak wsferze cywilnej jak i karnoprocesowej ( na kadym etapie procesowymoraz w sferze pozaprocesowej). Korzystamy z zaawansowanych sposobwpozyskiwania informacji.Co czyni z naszej firmy lidera w branydetektywistycznej?Kadra i zasoby ludzkie: Wsppracownikami iekspertami Prywatnego Biura ledczego s emerytowani oficerowie subspecjalnych i policji, absolwenci Wyszej Szkoy Policji w Szczytnie,wyszych uczelni cywilnych a co najistotniejsze posiadajcywieloletnie dowiadczenie zawodowe. Dowiadczenie czymy z uczciwoci,samodyscyplin, niezawodnoci i hodowaniu etyce pracy. Wanie dzikitemu nasz klient otrzyma usug najwyszej jakoci.Konkurencyjne ceny, rabaty i promocje. W ostatnichdwch latach nasza dziaalno cieszya si ogromnym zainteresowaniem anasi klienci realizowali zamierzone cele. Prywatne Biuro ledczestosuje przejrzyste zasady wyceny usugi. W ramach promocji dlaswoich przyszych klientw oferujemy bezpatne konsultacje a takebezgotwkowe opracowanie planu czynnoci realizacyjnych. Zdajemysobie spraw, e rynek legalnych usug detektywistycznych nie jesttani. Dlatego jestemy otwarci na negocjacje cenowe.Dziaania Lege artis (zawsze zgodnie z prawem ietyk zawodow). Nasza firma otrzymaa wpis do rejestru MinistraSprawa Wewntrznych i Administracji zezwalajcy na prowadzeniedziaalnoci regulowanej ustaw o usugach detektywistycznych.Odpowiedzialni za realizacj skomplikowanych zada posiadaj licencjdetektywistyczn. Wystpujemy w trakcie postpowania sdowego wcharakterze wiadkw, przedstawiajc dowody przemawiajce na korzyklienta. Jestemy czonkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych DetektywwPolskich.Unikalne produkty i usugi. Oprcz standardowegozakresu dziaa, PB-Detectio oferuje produkty niedostpne w innychfirmach tego typu. Przykadem jest nowoczesny produkt typu intensivelooking on business / ILB/.Pakiet ILB obejmuje cieszcy si rosncymzainteresowaniem na rynkach amerykaskich i zachodnio-europejskich,nowoczesny produkt Anonymous Fiduciary on business AFB ( anonimowypowiernik w biznesie ). Naszym klientom instytucjonalnym oferujemybadania wariograficzne oraz ekspertyzy kryminalistyczne.Usugi zaawansowane technologicznie. W celuzminimalizowania nakadw finansowych naszych klientw, wdroylimy dorealizacji spraw - nadzr satelitarny GPS.Prywatne Biuro ledcze - Detectio Profesjonalizm iDyskrecjaZapraszam!Waciciel/Dyrektor: mgr Marian SzapaStrona kojarzona ze sowami: biuro detektywistyczne, usugidetektywistyczne Toru, wywiadownia gospodarcza Toru, wywiadgospodarczy, agencja detektywistyczna, prywatny detektyw, detektywiToru, nadzr gps, bezpieczestwo biznesu