Dogmat Systemy

Kontakt email, www
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 Suchy Las k/Poznania,
39-400 Warszawa , woj. Podkarpackie

Sądowa

Do działania przystępują nasi prawnicy, wykonując wszystkie niezbędne czynności formalnoprawne. Efektem naszych działań jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty / wyroku oraz zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności. Dzięki naszym działaniom na wcześniejszym etapie windykacji polubownej, często udaje się pozyskać dokumenty oraz informacje, które pozwalają na szybsze i skuteczniejsze przeprowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Jeśli podejmą Państwo decyzję o zakończeniu postępowania polubownego i wystapienia z pozwem do własciwego miejscowo i rzeczowo sądu, jedynymi wydatkami, z jakimi należy się zmierzyć, to wpis sądowy wg obowiązującego prawa oraz opłata za pełnomocnictwo.

Monitoring płatności

Monitorowanie bieżących płatności z wykorzystaniem centrum telefonicznego oraz centrum korespondencyjnego pozwala na wielokrotne kontakty z dłużnikami.   1. Wysoka skuteczność w ramach sprzężonego monitowania: wysłanie korespondencji, monit telefoniczny. 2. Niskie koszty dla Klientów? możliwość zróżnicowania stawek w zależności od wielkości przekazanego portfela zleceń. 3. Elektroniczne przyjmowanie zleceń, oraz elektroniczna droga raportowania. 4. Utrzymanie przyjaznej dla Klientów polityki, oraz informacja o bieżącej kondycji finansowej dłużnika

Zakup wierzytelności

Restrukturyzacja zadłużenia

Polubowna

Wartość wierzytelności wzrosła już o koszty sądowe - ponownie działamy w sposób polubowny, negocjując z dłużnikiem warunki spłaty wierzytelności. Również na tym etapie nie ponoszą Państwo żadnych opłat, związanych z prowadzeniem negozjacji z dłużnikiem.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

Dogmat Systemy Sp. z o.o. jest firmą o tradycjach regionalnych, której zaufało wiele instytucji finansowych oraz przedsiębiorców z sektora małego i średniego biznesu. Indywidualny charakter obsługi Klientów oraz determinacja w systematycznym rozwijaniu realizowanych technologii stawia firmę w gronie podmiotów o najwyższym poziomie profesjonalizmu świadczonych usług.