EiM Biuro Inkasso Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Wierzbięcice 2/10 Poznań
61-569 Poznań , woj. Wielkopolskie
 • Firma  EiM Biuro Inkasso Sp. z o.o.   oferuje   Państwu   usługi   w  zakresie windykacji należności   drogą  polubowną, jak i sądową, działa  na  terenie całej Polski, a ofertę  swoją   kieruje do  małych,  
 • średnich,  jak i  dużych  przedsiębiorstw.  
 • Świadomi   mnogości   firm   windykacyjnych,  działających   na   polskim   rynku,     staraliśmy    się wypracować   takie zasady   i   metody  działania,  abyśmy   byli  skuteczni,  a   jednocześnie konkurencyjni cenowo.  
 • W przeciwieństwie do licznych firm windykacyjnych, wysyłających wezwania do zapłaty czy też telefonujących do dłużnika, co w obecnym czasie jest już bezskuteczne, zdecydowaliśmy się przełamać i wprowadzić metodę   działań opierających się  na windykacji bezpośredniej, prowadzonej osobiście na terenie siedziby dłużnika. Działamy szybko i sprawnie, kładąc duży nacisk na mobilność zespołów windykacyjnych.
 • Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie praktyczne poparte wiedzą teoretyczna z zakresu detektywistyki  i prawa.   Powierzone nam  'zlecenia'  prowadzimy rzetelnie, a w przypadku  wierzytelności   nie  rokujących  dużych  szans   na   ich   odzyskanie   lojalnie  informujemy  o tym kontrahenta  nie  tworząc  złudnych  nadziei  na szybkie  odzyskanie  długu.   Od  naszych  kontrahentów oczekujemy ścisłej współpracy w zakresie przekazywania nam wszelkich istotnych informacji na temat dłużnika, w zamian oferujemy bieżące raportowanie z przeprowadzonych działań windykacyjnych w wybranej wcześniej przez Wierzyciela formie.
 • Wybierając naszą firmę, zdobywacie  Państwo sporą  szansę na odzyskanie  wierzytelności w trybie przed sądowym. Stały nadzór nad wynegocjowanymi terminami i wysokościami spłat zadłużeń, standartowo prowadzony przez naszą firmę pozwala sprawnie i konsekwentnie zaspokoić roszczenia wierzyciela.

Przedsądowa

Monitoring płatności

Polubowna

Windykacja

Specjalizacje:

 • Przedsądowa
 • Monitoring płatności
 • Polubowna
 • Windykacja

O nas

 • Polskie firmy zmagają się z coraz większą trudnością z utrzymaniem płynności finansowej - z jakiego powodu? Dzieje się tak, ponieważ wiele zagrożeń płynie ze strony nieuczciwych i niesolidnych kontrahentów, które stają się często źródłem powstawania zatorów płatniczych uczciwie działających firm. Stale rosnący okres spływu należności powoduje natomiast konieczność finansowania bieżącej działalności zobowiązaniami i kredytami bankowymi. Zjawisko nieterminowości w regulowaniu zobowiązań dotyczy prawie 80% zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych i stało się ono cechą charakterystyczną polskiej gospodarki, jak i też rzeczą normalną.
 •      Skutecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest podjęcie współpracy  z wyspecjalizowanym podmiotem, który zabezpieczy Państwa wierzytelności, jak i sprawdzi wiarygodność potencjalnego kontrahenta.
 •      Zespół dobrze wykwalifikowanych pracowników EiM Biuro Inkasso Sp. z o.o. od kilku lat zajmuje się problematyką wierzytelności dbając o środki finansowe Naszych klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zarządzania wierzytelnościami i związanych z nimi procedur prawno-finansowych.  W procesie windykacji należności staramy się być alternatywą dla często niewydolnego i kosztownego procesu windykacji sądowo-egzekucyjnej. Pragniemy zaznaczyć, że sami Państwo możecie podjąć decyzję co do sposobu prowadzenia sprawy, mogą to być działania zdecydowane, bezpośrednie wizyty u dłużnika, zmierzające bezwzględnie do szybkiego odzyskania należności, jak i działania motywujące nie zrażające danego kontrahenta do dalszej współpracy.