Fundacja Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych

Kontakt email, www
ul. Mickiewicza 16/8 zobacz inne firmy z Mickiewicza
80-425 Gdańsk , woj. Pomorskie

Restrukturyzacja zadłużenia

Windykacja

Specjalizacje:

  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Windykacja

O nas

Głównym celem Kancelarii Prawniczej SENEKA jest rozwiązywanieproblemów prawnych Klientów oraz zapewnienie każdemu Klientowibieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym możliwympoziomie. Dążymy do tego, by nasi Klienci mieli pełne poczuciebezpieczeństwa prawnego, bez względu na zmieniające sięprzepisy.     Osiąganie wyżej wymienionego celu wspomaga wdrożony w Kancelariisystem zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO9001, jak również poniższe zasady działania, do którychprzestrzegania zobowiązani są nasipracownicy.     Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonegosystemu zarządzania jakością oraz spełniania wymagań odnoszącychsię do świadczonych usług prawniczych, wynikających z przepisówobowiązującego prawa oraz zawartych Umów pomocy prawnej.Zapewniamy, że niniejsza Polityka jakości jest znana, zrozumiała iprzestrzegana przez wszystkich pracowników Kancelarii PrawniczejSENEKA.