GE Money Bank S.A.

Kontakt email, www
Ul. Prusa Bolesława 21 zobacz inne firmy z Prusa Bolesława
35-231 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Czym się zajmuje Biuro Informacji Kredytowej W obecnej sytuacji
ekonomicznej, gdy coraz więcej osób ma, miało lub będzie miało
zamiar wziąć kredyt bardzo ważną rzeczą jest uchronienie się przed
dłużnikami. Osobami, których wiarygodność kredytowa jest bardzo
mała, zazwyczaj z tego powodu, że w przeszłości miały one poważne
problemy ze spłaceniem jakichś pożyczek. Właśnie dlatego w 1997
roku powstało BIK - Biuro Informacji Kredytowej - które gromadzi
informacje o dłużnikach. Instytucja ta została powołana do życia
przez Związek Banków Polskich oraz inne banki nie wchodzące w skład
tej grupy. Gromadzi ona i przechowuje informacje i historię
kredytową zarówno przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych. Do
rejestru BIK-u trafiają dane w momencie składania wniosku
kredytowego w banku lub w tzw. SKOK-u, oraz już podczas trwania
spłacania takiegoż kredytu. Trafiają do niego dane osobowe,
informacje o kredycie (waluta, kwota, czas spłaty) oraz, co
najważniejsze, informacje o wszelkich nieterminowych spłatach,
opóźnieniach i długach. Jeżeli wszystkie zobowiązania będziemy
regulować w terminie - to nie mamy się czego obawiać. Nasze dane
znikną z rejestru po spłaceniu ostatniej raty (chyba, że
zdecydujemy się te dane tam pozostawić). Jeżeli jednak dopuścimy
się nieprawidłowości (takich jak zwłoka spłaty powyżej
sześćdziesięciu dni) dane te zostaną w spisie na nawet pięć lat i
skutecznie utrudnią nam zaciągnięcie pożyczki czy kredytu w
przyszłości. Jednak BIK to nie tylko straszak na nieuczciwych
kredytobiorców. Jeżeli, bowiem, będziemy mieli w nim tylko
pozytywną historię kredytową może ona nam pomóc w przyszłości.
Staniemy się wiarygodnym partnerem dla banków czy SKOK-ów, a to
przełożyć się może na lepsze warunki kredytowe, uproszczenie
procedur czy nawet obniżenie opłat związanych z udzieleniem nam
kredytu w przyszłości. Dlatego warto wyrazić zgodę na
przechowywanie naszej pozytywnej historii kredytowej w Biurze
Informacji Kredytowej. Jeżeli nie jesteśmy pewni jaka historia
kredytowa widnieje w BIK-u pod naszym nazwiskiem możemy zgłosić się
i otrzymać ją, chociaż wiąże się to z opłatami, których cennik jest
zamieszczony na stronie internetowej instytucji