Grupa Finansowa Total Inkaso Sp. z o.o.-Katowice

Kontakt email, www
Francuska 70 zobacz inne firmy z Francuska ; Katowice
,

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna: Proponujemy usługę abonamentową mającą na celu zabezpieczenie terminowych spłat należności przez Państwa kontrahentów. Usługa polega na odpłatnym przekazaniu w użytkowanie pieczątki, którą można używać na wszelkich dokumentach firmowych w okresie, na jaki została zawarta umowa abonamentowa. Treść pieczątki jest zawsze ściśle podporządkowana pod wymagania klienta.Wysokość opłaty abonamentowej* (minimum 3 miesiące) uzależniona jest m.in. od okresu, na jaki umowa zostaje zawarta i w każdym przypadku jest indywidualnie negocjowana.

Ustalenia majątkowe

Procedura przeprowadzenia wywiadu gospodarczego*: Ustalenie aktualnych danych teleadresowych sprawdzanej firmy Wizja lokalna na miejscu prowadzenia działalności Potwierdzenie danych rejestrowych Określenie kondycji finansowej (bilans, rachunek zysków i strat, ocena płynności finansowej, zalecany pułap kredytu kupieckiego itp.) Ocena otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego sprawdzanej firmy Weryfikacja w Sądzie Gospodarczym, czy wobec dłużnika nie toczy się postępowanie upadłościowe Informacja z właściwej kancelarii komorniczej czy wobec dłużnika nie toczy się postępowanie egzekucyjne Inne informacje

Zakup wierzytelności

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zobowiązań: W związku z tym, że specjalizujemy się w szeroko pojmowanej obsłudze wierzytelności, proponujemy Państwu współpracę w zakresie obsługi zobowiązań finansowych, w celu poprawy płynności finansowej i możliwości dalszego funkcjonowania na rynku. Restrukturyzacji zobowiązań powinny dokonać te podmioty gospodarcze, które w wyniku zatorów płatniczych odczuwają znaczne pogorszenie płynności finansowej. Usługa ta polega na podjęciu wszelkich działań, które powinny doporowadzić do redukcji zadłużenia oraz wydłużenia terminów spłaty zaległych zobowiązań poprzez ustalenie nowych terminów wymagalnosci bądź określenie spłaty w ratach. Restrukturyzacja choć prowadzi do konkretnego celu, może być prowadzona różnymi drogami, a jej wybór powinnien być dokonany po wnikliwej analizie struktury zobowiązań z uwzględnieniem ogólnej kondycji przedsiębiorstwa.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Pieczęć prewencyjna
  • Ustalenia majątkowe
  • Zakup wierzytelności
  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Windykacja

O nas

Podstawowe kierunki działania: - Windykacja wierzytelności w o oparciu o dwa rodzaje umów:      + Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności      + Umowa Upoważnienia Inkasowego - Zakup wierzytelności lub kupno warunkowe - Restrukturyzacja zobowiązań - Wywiad gospodarczy - Profesjonalna obsługa prawna w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego - Pieczęć prewencyjna