Grupa Kapitałowa BLITZ PROFIT Sp. z o.o. - Oddział

Kontakt email, www
ul. Jasielska 8A; Poznań zobacz inne firmy z Jasielska A; Poznań
02-128 Warszawa , woj. Mazowieckie

Przedsądowa

Postępowanie polubowne przedsądowe. Ma na celu – poprzez działania formalne (oficjalne wystąpienie w imieniu Klienta), jak również negocjacje bezpośrednie (także w miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika), nakłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty.Szczególnie wart podkreślenia jest rozbudowany system windykacji bezpośredniej – nie ograniczamy się jedynie do monitów i telefonów.

Sądowa

Postępowanie sądowe. Po przeprowadzeniu postępowania polubownego zlecenie może być skierowane do postępowania sądowego w trybie gospodarczym. Prowadzi je nasz dział prawny co znacznie skraca postępowanie na tym etapie. Końcowym efektem jest uzyskanie tytułu wykonawczego co umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy w imieniu Klienta.

Komornicza

Postępowanie egzekucyjne. Przekazujemy sprawę do Kancelarii Komorniczej i czuwamy nad prawidłową realizacją postępowania egzekucyjnego. Podobnie jak na etapie postępowania sądowego nasz radca prawny reprezentuje Klienta natomiast nasi pracownicy nadzorują pracę kancelarii komorniczych i wskazują komornikowi ustalony w trakcie działań windykacyjnych majątek dłużnika .

Pieczęć prewencyjna

PIECZĄTKI PREWENCYJNE W ofercie posiadamy pieczęć prewencyjno – monitorującą oraz pieczęć prewencji windykacyjnej. Pieczęć prewencyjno – monitorująca delikatnie przypomina o konieczności zapłaty i upływającym terminie. Natomiast pieczęć prewencji windykacyjnej stosujemy gdy doszło do przekroczenia terminu płatności. Informuje ona o konieczności zapłaty.

Monitoring płatności

Monitoring Płatności Nasza usługa została nagrodzona prestiżowym „Medalem Europejskim” podczas X Edycji Konkursu.    Usługa polega na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, sprawa przechodzi automatycznie do windykacji – po uprzedniej akceptacji z Państwa strony. Wszelkie opłaty związane z tą formą współpracy są uzgadniane indywidualnie z każdą firmą. Sposób monitorowania dostosowujemy do specyfiki każdej branży. Nasz Klient ma możliwość wyłączenia z monitoringu swoich kontrahentów, których uważa za priorytetowych.    Z naszego doświadczenia wynika, że ta forma kontrolowania płatności zdecydowanie poprawia płynność finansową naszych Klientów.

Polubowna

Postępowanie polubowne przedegzekucyjne. Prowadzone na drodze polubownej, w sytuacji uzyskania prawomocnych tytułów wykonawczych. Może zostać rozszerzone o wywiad gospodarczy.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

Grupa Kapitałowa Blitz Profit Sp. z o.o. to ogólnopolska firma windykacyjna, z siedzibą w Poznaniu, działająca od lat skutecznie na polskim rynku. Dzięki doświadczeniu oraz przejrzystej procedurze działania skutecznie rozwiązuje problemy finansowe w zakresie dochodzenia należności – zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Firma działa na terenie całego kraju.