Indos Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Kościuszki 63, Chorzów zobacz inne firmy z Kościuszki , Chorzów
41-500 Chorzów , woj. Śląskie
 • Stałym Klientom bezpłatnie oferujemy dodatkowe usługi, takie jak:
 • wywiad gospodarczy przeprowadzany w stosunku do nowych i „zagrożonych” kontrahentów do 48 godzin, 
 • informacja z Krajowego Rejestru sądowego o kontrahentach do 24 godzin,
 • informacja z Krajowego Rejestru Długów o kontrahentach  do 24 godzin.

Sądowa

Mamy 22-letnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności. Potrafimy ocenić szanse na ich odzyskanie, skutecznie zabezpieczyć roszczenie i ostatecznie je wyegzekwować. Nie zwlekaj z oddaniem sprawy do windykacji! Należy bardzo skrupulatnie monitorować terminowość spłat zobowiązań. Opóźnienie rzędu 14 dni winno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Po 70 dniach oczekiwania na płatność prawdopodobieństwo odzyskania należności spada do 50%. Im wcześniej skierujesz swoje kroki do firmy windykacyjnej, tym większe są szanse skutecznej egzekucji przeterminowanych wierzytelności. Jak obliczana jest prowizja za usługi windykacyjne? Naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanych do dłużnika kwot. Wyceny wierzytelności dokonuje się  w oparciu o wiele kryteriów, do których m.in. należą: termin wymagalności i nominał wierzytelności oraz kondycja finansowa dłużnika. Czynniki te decydują o ilości środków, jakie trzeba zaangażować, aby  odzyskać należność, a tym  samym o wysokości naszego wynagrodzenia. Przykładowo w przypadku należności przeterminowanej do 60 dni prowizja będzie wynosiła 5-10% nominału wierzytelności.

Pieczęć prewencyjna

Monitoring płatności

USŁUGI PREWENCYJNE Oferowane przez nas usługi prewencyjne są alternatywą dla tworzenia działu windykacji we własnej firmie. Już sama obecność trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami zwiększa dyscyplinę w regulowaniu płatności. Ważne jest przy tym, aby firma windykacyjna była rozpoznawalna przez dłużnika. INDOS SA działa na rynku finansowym od 21 lat i jest marką znaną przez większość polskich podmiotów gospodarczych.

Zakup wierzytelności

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego. Transakcja taka dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Na mocy umowy wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego, natomiast wierzyciel otrzymuje umówioną zapłatę. Ważny warunek Zakup wierzytelności nie jest możliwy bez zgody dłużnika, jeśli uzależnił on dokonanie cesji wierzytelności od swojej pisemnej zgody.

Restrukturyzacja zadłużenia

Windykacja

Faktoring

Specjalizacje:

 • Sądowa
 • Pieczęć prewencyjna
 • Monitoring płatności
 • Zakup wierzytelności
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Windykacja
 • Faktoring

O nas

Rozpoczynając działalność w 1991 roku, byliśmy pionierami w świadczeniu usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami. Systematyczny rozwój oraz osiągane wyniki sprawiły, że obecnie należymy do czołówki polskich firm oferujących produkty finansowe, służące poprawie płynności finansowej. Jesteśmy w tej branży firmą z najdłuższą tradycją.   Dlaczego warto wybrać naszą firmę? mamy najdłuższe w branży doświadczenie w dochodzeniu należności, w odróżnieniu od procedur bankowych, nasz tok postępowania jest prosty i szybki, biegle posługujemy się profesjonalnymi narzędziami finansowymi i procedurami prawnymi, gwarantujemy rzetelność w wykonaniu zadań i terminowość w realizacji płatności, oferujemy konkurencyjne warunki współpracy, naszym stałym Klientom zapewniamy bezpłatne doradztwo prawne i finansowe.