Integral Collections Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Wołoska 9 zobacz inne firmy z Wołoska
98-338 Warszawa , woj. Łódzkie

O nas

Integral Collections to wyspecjalizowany dział BibbyFinancial Services, który prowadzi działania w obszarzerestrukturyzacjii windykacji należnoci trudnych dlawszystkich klientów korzystających z usługi faktoringu w naszejfirmie.Windykacja należności jest procesem złożonym, obejmującym działaniaw kilku obszarach -od weryfikacji majątkowej dłużnika,poprzez mediacje i negocjacje, drogę sądową, a kończąc na aktywnymwspieraniu działań komorniczych.Nasze działania opieramy naindywidualnym podejściu do każdej sprawy połączonym z aktywnąwindykacją terenową, co gwarantuje klientowimaksimumskuteczności.Korzystając z usługi windykacji oferowanej przez IntegralCollections otrzymują Państwo:bezpłatną weryfikację kondycji finansowo-prawnej dłużnikabrak opłat stałychi abonamentowychwynagrodzenie wyłącznie od kwot odzyskanych (uzależnione od efektówwindykacji)możliwość kredytowania kosztów radcy prawnego w przypadkukonieczności prowadzeniapostępowania w Sądzieodzyskanie należności i zachowanie relacji handlowych zkontrahentembieżący podgląd on-line stanu prowadzonych spraw.Jak to działa?Współpracę rozpoczynamy odweryfikacji kondycjifinansowo-prawnej dłużnika na podstawie otrzymanej do Klientadokumentacji sprawy i własnych narzędzi monitorujących.Woparciu o wnikliwą weryfikacjęszacujemy szanse na skutecznewyegzekwowanie należności. Decyzja w sprawie podpisania umowy jestpodejmowana w ciągu 1 dnia.Droga polubowna - czas trwania tegoetapu ograniczony jest maksymalnie do 3 tygodni. Działaniakoncentrujemy głównie na bezpośrednich wizytach u dłużnika (wyjazdyterenowe), negocjacjach prowadzonych przezwykwalifikowanychspecjalistów oraz pozyskaniu potwierdzeniazobowiązania w formie pisemnej. Nasze działania prowadzimy woparciu o indywidulanie opracowany scenariusz danej sprawy, coumożliwia odpowiednie dopasowanie rozwiązańrestrukturyzacyjno-windykacyjnych. Jednocześnie dbamy o to, aby niepopsuć relacji handlowych Klienta z jego kontrahentem.Droga sądowa - wobec braku perspektywskutecznego zakończenia etapu polubownego, sprawa jest kierowana nadrogę postępowania sądowego. Zapewniamy pełną obsługę prawną wzakresie przygotowania i złożenia dokumentów do sądu, uzyskaniasądowego zabezpieczenia na majątku dłużnika oraz bieżącegomonitorowania spraw sądowych. Należyte udokumentowaniewierzytelności, gwarantuje, iż średni czas uzyskania nakazu zapłatytrwa ok. 3-4 tygodnie.Droga komornicza – skutecznośćdziałań komorniczych zależy w dużym stopniu od dobrego rozpoznaniasytuacji majątkowej dłużnika. Wnioski o wszczęcie egzekucjikierujemy wyłącznie do komorników wybranych według kryteriumszybkości i skuteczności działania, w tym stosowania różnychsposobów egzekwowania należności. Na tym etapie postępowaniaustalamy z komornikiem optymalny sposób egzekucji oraz terminprzeprowadzenia wspólnych czynności w terenie.