Investa Kołobrzeg Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Bzury 1
70-550 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

OFERTA W ramach naszych usług zapewniamy
obsługę techniczną, księgową, prawną i administracyjno-porządkową
oraz usługi dodatkowe, zgodne z oczekiwaniami klientów. Nasza
oferta obejmuje wykonanie następujących czynności: Podejmowanie
decyzji w zakresie zwykłego zarządu i reprezentowanie podmiotu
Administrowanie i zarządzanie nieruchomością w zakresie przyznanych
uprawnień Nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości: nadzór
nad utrzymaniem porządku i czystości na nieruchomości, negocjowanie
z dostawcami mediów i usług cen i warunków dostaw oraz umów,
kontrola nad realizacją umów dotyczących świadczenia usług
związanych z funkcjonowaniem nieruchomości Obsługa techniczna
nieruchomości: przygotowanie rocznych i wieloletnich planów
remontów, zlecanie prac konserwacyjnych, remontowych,
inwestycyjnych i nadzór nad ich wykonaniem, dbanie o utrzymanie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu, w tym zlecanie wykonania
przeglądów technicznych, napraw i konserwacji urządzeń
technicznych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi
obowiązującymi przepisami prawa, sprawowanie bezpośredniej kontroli
nad firmami konserwującymi instalacje techniczne budynków, nadzór i
kontrolę usuwania awarii i ich skutków Prowadzenie ewidencji i
dokumentacji obejmuje prowadzenie: książki obiektu, dokumentacji
technicznej budynku, dokumentacji administracyjnej i prawnej
obiektu, dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji finansowej,
ewidencji powierzchni obiektu, ewidencji najemców i użytkowników
obiektu i innych Zarządzanie najmem: dbanie o optymalne
wykorzystanie powierzchni przeznaczonej pod wynajem, negocjacje i
przygotowanie umów najmu, windykacja należności, rozliczanie
zaliczek na koszty eksploatacyjne Obsługa księgowa: prowadzenie
pełnej księgowości, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania
nieruchomości, obsługa finansowo-księgowa umów z najemcami i
dzierżawcami nieruchomości, przygotowywanie analiz i prognoz
finansowych na życzenie klienta Ubezpieczenie budynków oraz
uiszczanie opłat publiczno-prawnych przypadających do zapłaty
Wykazywanie i wskazywanie możliwości dodatkowych źródeł dochodów z
nieruchomości Wykonanie innych czynności powierzonych przez
klienta