Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Sornek Kancelaria, adwokat

Kontakt email, www
Kościuszki 6 zobacz inne firmy z Kościuszki
40-049 Katowice , woj. Śląskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą obsługą podmiotów
gospodarczych. Jest to zasadniczy przedmiot działalności
kancelarii. Usługi świadczone przez kancelarię obejmują między
innymi: STAŁA I OKAZJONALNA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
W ramach tych działań kancelariia zajmuje się wszelkimi aspektami
prawnymi prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności
(choć niewyłącznie) zajmujemy się opracowywaniem i negocjowaniem
kontraktów (FMCG, branża budowlana, umowy sprzedaży wszelkich dóbr,
najmy, dzierżawy, leasingi, kontrakty deweloperskie etc.),
doradztwem w zakresie prawa pracy, nieuczciwej konkurencji (nie
wyłączając prawa antymonopolowego), rejestracją spółek, ich
przekształceniami, likwidacją, postępowaniami upadłościowymi i
układowymi. Opracowujemy i opiniujemy wszelką prawną dokumentację
firmy (umowy, zgromadzenia wspólników, zgromadzenia akcjonariuszy
etc.), prowadzimy negocjacje, uczestniczymy w postępowaniach
mediacyjnych, arbitrażowych. Zasady współpracy z Klientem ustalane
są indywidualnie, w oparciu o stały ryczałt miesięczny (z określoną
w ramach ryczałtu liczbą godzin świadczonej usługi), względnie
pomoc udzielana jest ad hoc (bez stałego ryczałtu, z ustaloną z
Klientem stawką za godzinę świadczonej pomocy prawnej). PROCESY
GOSPODARCZE
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw gospodarczych, a w
szczególności spraw o zapłatę (tzw. windykacja twarda) oraz spraw
związanych z czynami nieuczciwej konkurencji (np. publikacja
nieprawdziwych informacji, sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami przejmowanie pracowników przez konkurenta, pobieranie
opłat półkowych, nakłanianie odbiorców do rozwiązania umowy z
konkurentem itp.)