Kancelaria Adwokacka Alicja Natkaniec

Kontakt email, www
Piekiełko 25 zobacz inne firmy z Piekiełko
76-201 Słupsk , woj. Pomorskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Mediacje to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania
sporu, prowadzony w obecności mediatora, który jest osobą
neutralną w sporze. Mediacja ma na celu pomoc dwóm lub więcej
stronom w osiągnięciu porozumienia. W wypadku postępowania
karnego dodatkowym celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody.
Mediator nie może podejmować decyzji merytorycznych. Jego celem
jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich
własnego porozumienia w spornych kwestiach, które będzie
wzajemnie akceptowane. Mediacje sądowe wspomagają sądownictwo w
załatwianiu spraw karnych, cywilnych, gospodarczych czy rodzinnych.
W wypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, wymagane
jest zatwierdzenie ugody przez sąd. Może on odmówić
zatwierdzenia zawartej przed mediatorem ugody tylko w wypadku, gdy
jest niezgodna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.
Ugody zawarte w sprawach karnych i nieletnich mogą być brane pod
uwagę przy orzekaniu przez sądy, ale sędziowie nie są związani
ich postanowieniami. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne i
może trwać najwyżej miesiąc. Należy na koniec dodać, że
zaletą postępowania mediacyjnego jest na pewno jego niski koszt