Kancelaria Adwokacka Michał Zawisza - adwokat

Kontakt email, www
ul. Słowackiego 24/11
35-060 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postaci:

 • reprezentowania przed sądami i organami administracji,

 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,

 • doradztwa i konsultacji prawnych,

 • sporządzania opinii i projektów umów,

 • reprezentowania w toku negocjacji,

 • przygotowywania pism procesowych, wniosków, pozwów, skarg, zażaleń i odwołań,

 • windykacji należności,

 • prowadzenia mediacji i przygotowywania propozycji ugodowych.

Przedsądowa

Sądowa

Komornicza

Pokomornicza

Długi przedawnione

Weryfikacja umów

Polubowna

Windykacja

Antywindykacja

Specjalizacje:

 • Przedsądowa
 • Sądowa
 • Komornicza
 • Pokomornicza
 • Długi przedawnione
 • Weryfikacja umów
 • Polubowna
 • Windykacja
 • Antywindykacja

O nas

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, obrotu nieruchomościami, rodzinnego i spadkowego,

 • prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności umów w obrocie profesjonalnym, spraw rejestrowych, postępowania upadłościowego i naprawczego,

 • prawa własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych i patentów,

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności ustalania istnienia stosunku pracy, zaskarżania wypowiedzeń, uzyskiwania odszkodowań,

 • prawa administracyjnego, w szczególności reprezentowanie przed organami administracyjnymi,

 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w szczególności składanie wniosków oraz pilotowanie toku postępowań komorniczych, składanie skarg i powództw przeciwegzekucyjnych,

 • prawa karnego,

 • prawa wykroczeń i wykroczeń skarbowych, w szczególności wykroczeń drogowych.