Kancelaria Finansowo-Prawna DEFENSA S.C

Kontakt email, www
ul. Łąkowa 3/5 Łódź
90-562 Łódź , woj. Łódzkie
 • Nabywamy wierzytelności o różnym statusie prawnym i stopniu przeterminowania, które są oferowane do sprzedaży w postępowaniach upadłościowych oraz likwidacyjnych. Nasza propozycja dotyczy zarówno wierzytelności pojedynczych, jak i całych ich pakietów. Wierzytelności, których zakupem jesteśmy zainteresowani, poza wierzytelnościami 'bieżącymi', to przede wszystkim tzw. wierzytelności 'trudne' lub 'śmieciowe', w tym wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach oraz wierzytelności 'objęte' postępowaniem upadłościowym. Dłużnikami mogą być: osoby fizyczne (prowadzące/nieprowadzące działalności gospodarczej), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pieczęć prewencyjna

Ustalenia majątkowe

Zakup wierzytelności

Windykacja

Specjalizacje:

 • Pieczęć prewencyjna
 • Ustalenia majątkowe
 • Zakup wierzytelności
 • Windykacja

O nas

 • Jesteśmy firmą zajmującą się windykacją i zakupem wierzytelności powstałych w obrocie gospodarczym.
 • Nasza oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorców oraz syndyków i likwidatorów.
 • Przy tworzeniu obowiązującego w naszej firmie modelu biznesowego doszliśmy do przekonania, iż jedynie indywidualne podejście do prowadzonych spraw może przynieść satysfakcjonujące efekty w tej szczególnie trudnej branży, jaką jest windykacja wierzytelności. Tylko bowiem zindywidualizowanie działań daje gwarancję wysokiego poziomu obsługi prowadzonych spraw.
 • Obserwując poczynania wielu konkurencyjnych firm oraz bazując na własnych doświadczeniach uznaliśmy, że możemy uzyskać pożądane rezultaty m.in. odchodząc od masowego modelu obsługi wierzytelności.
 • Istotnym elementem sukcesu w procesie windykacji wierzytelności jest aktywne stosowanie rozmaitych instytucji oraz rozwiązań prawnych, które skutkują
 • uzyskaniem przez nas na rzecz Wierzyciela zabezpieczenia dochodzonych przez niego
 • wierzytelności lub całkowitego ich zaspokojenia.
 • W toku prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, którą traktujemy jako swego rodzaju 'misję', bacznie zwracamy uwagę na ciągłą ewolucję rynku wierzytelności, w tym zwiększający się poziom świadomości prawnej dłużników, który z kolei przekłada się na stosowanie przez nich bardziej wyszukanych technik ucieczki przed odpowiedzialnością za dług. W tak kształtującym się otoczeniu gospodarczym, w którym przychodzi funkcjonować zarówno nam, jak i naszym Klientom, szczególnie istotnym jest korzystanie z optymalnych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych, co stanowi podstawę realizowanej przez nas procedury dochodzenia roszczeń finansowych.