Kancelaria Prawna GM Consulting Windykacja należności, kancelaria prawna

Kontakt email, www
Trembeckiego 11 zobacz inne firmy z Trembeckiego a,  VI piętro  Rzeszów
35-234 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Przedsądowa

Windykacja przedsądowa. Kancelaria Prawna podejmuje działania windykacyjne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania należności i uniknięcia konsekwencji prawno-finansowych. Kancelaria prawna w porozumieniu z wierzycielem może negocjować możliwość spłaty ratalnej. Jednocześnie zadłużenie jest publikowane w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej, Informatorach branżowych, giełdach i innych rejestrach gospodarczych. Przed przystąpieniem do negocjacji windykator terenowy wraz z obsługującym dane zlecenie pracownikiem biurowym, przygotowują na temat dłużnika kompleksowy wywiad gospodarczy, który pozwala ustalić jego kondycję finansową i majątek, a także inne informacje o funkcjonowaniu dłużnika, które stanowią niezbędne atuty w dalszej windykacji należności, co w konsekwencji pozwoli na skuteczne ściągnięcie należności.

Sądowa

Postępowanie sądowe. Istnieje odsetek spraw które nie kończą się odzyskaniem należności na drodze polubownej i wymagają skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Skompletowane na etapie windykacji polubownej dokumenty pozwalają na szybkie skierowanie sprawy na drogę sądową. Kierujemy sprawy na drogę postępowania Sądowego w oparciu o kodeks cywilny, karny lub prawo upadłościowe. W trakcie postępowania sądowego nasi adwokaci zajmują się również reprezentowaniem Zleceniodawcy . Więcej informacji w zakładce "obsługa prawna"

Komornicza

Postępowanie egzekucyjne, egzekucja komornicza - wsparcie. Wydane przez sąd orzeczenie o zapłacie nie oznacza jeszcze odzyskania należności. Dłużnik może bowiem nie zapłacić, pomimo, iż ciąży na nim prawomocny wyrok. W takich sytuacjach musi zostać przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, czyli dochodzenie roszczeń przez komornika. Samo przesłanie sprawy do postępowania komorniczego także może nie przynieść pożądanego efektu. Nasza Kancelaria Prawna wspomaga również egzekucję komorniczą. dokonuje ustaleń w drodze wywiadu, oraz nasi inspektorzy reprezentują wierzyciela bezpośrednio podczas czynności wykonywanych przez Komornika. Pamiętajmy, że organ egzekucyjny (komornik) nie ma obowiązku szukania składników majątkowych dłużnika i to wierzyciel jest zobowiązany je wskazać.

Pieczęć prewencyjna

Zakup wierzytelności

Polubowna

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Zakup wierzytelności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

SzanowniPaństwo.w związku z powołaniem grupy GMConsulting dziłalność opisaną w tej zakładce przeniesiono na stronęFirmy Windykacyjnej GMConsulting.Kliknięcie na zamieszczony linkspowoduje przejście na aktualną stronę FirmyWindykacyjnej.www.windykacja.gmconsulting.com.pl      Kancelaria Prawna GMConsulting- została stworzona jako specjalistycznamarka Kancelarii Adwokackiej Grzegorz Gawrzewski (obecnie partnerKancelarii  Adwokackiej Borcz i Partnerzy), w odpowiedzina zapotrzebowanie rynku na wsparcie w zakresie: windykacjinależności, procesów przekształceniowych i naprawczych orazogólnego doradztwa prawnego w zakresie bezpieczeństwa prowadzeniadziałalności gospodarczej. Skupiliśmy najwyższej klasy specjalistówz zakresu ekonomii i zarządzania procesami operacyjnymi wprzedsiębiorstwach, co łączymy również z wieloletnim doświadczeniemw dziedzinach prawnych.           Działalność szkoleniowa to połączenie naszego doświadczeniaoperacyjnego i adwokackiego - naszych partnerów i udziałowców,które zostało wzbogacone o najwyższej klasy trenerów, realizującychczęsto projekty szkoleniowe unikalne na skalę europejską. Takzbudowany zespół pozwala zagwarantować naszym klientom usługidoradcze na najwyższym poziomie. Oferując wiedzę teoretyczną ipraktyczną powodujemy, iż podnoszą się kwalifikacje i następujerozwój potencjału zespołów windykacyjnych, co staje się szczególnieważne w dobie kryzysu gospodarczego. Źródłem naszego sukcesu jestzaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez naszych Klientów,którymi są często najwięksi „gracze” na rynku krajowym imiędzynarodowym. Naszą przewagą jest oferta „szyta na miarę”,przygotowywana w oparciu o wnikliwą analizę specyfiki działalnościprowadzonej przez Klienta.  Ogólna charakterystyka poszczególnychsegmentów prowadzonej działalności została przedstawiona poniżej,serdecznie zapraszamy do zapoznania się zofertą. Zespół GMConsulting