Kancelaria Prawna ipsa lex

Kontakt email, www
ul. Warecka 4/6/56, Warszawa zobacz inne firmy z Warecka , Warszawa
97-400 Warszawa , woj. Łódzkie

Sądowa

Komornicza

Weryfikacja umów

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Weryfikacja umów
  • Windykacja

O nas

OFERUJEMY OBSŁUGĘ PRAWNĄ I PRAWNO-PODATKOWĄ - W OFERCIE MIĘDZY INNYMI: • obsługa prawna i prawno-podatkowa umów oraz innych czynności,  • w tym pomoc prawna i zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami, a także przed sądami polubownymi i Krajową Izbą Odwoławczą (zamówienia publiczne), • zakładanie spółek (i innych form działalności) oraz przekształcenia, łączenie podmiotów gospodarczych (w tym spółek), a także zakładanie stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, łącznie z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), • obsługa procesów związanych z nabyciem czy zbyciem nieruchomości, przedsiębiorstw i innego majątku, ocena i regulacja stanów prawnych, • windykacja należności - długów.