Kancelaria Prawna Jurist Adwokat, radca prawny

Kontakt email, www
Tomaszów Maz.ul. Warszawska 24.
97-200 Tomaszów Mazowiecki , woj. Łódzkie

Sądowa

Egzekucja sądowa.      W przypadku nieodzyskania wierzytelności na etapie egzekucji polubownej (przedsądowej) kancelaria podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia wierzytelności klienta poprzez uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, bądź wyroku. W ramach tego modułu kancelaria dokonuje: - oceny dostarczonej dokumentacji, - wyboru najkorzystniejszego trybu postępowania, - przygotowanie i złożenie powództwa do właściwego sądu oraz sporządzanie wszelkich pism procesowych, - zapewnienie zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu sądowym (w każdej instancji, na terenie całego kraju), - nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania.

Komornicza

Postępowanie egzekucyjne to dla wierzyciela dopiero początek drogi prowadzącej do odzyskania należnych kwot. Kancelaria współpracuje z wybranymi kancelariami komorniczymi w Polsce, z którymi współdziałanie zapewnia sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowanie egzekucyjnego. - co stanowi w tym przypadku  priorytet.      W ramach wspomagania postępowania egzekucyjnego kancelaria odpowiada za : - sporządzenie wniosku egzekucyjnego; - reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym przez radcę prawnego; - ustalenie aktualnej sytuacji majętkowej dłużnika; - przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika - stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych; - wyegzekwowanie należności dla Klienta lub uzyskanie od komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskutecznoœci, co pozwala uznanie wierzytelności za koszt uzyskania przychodu.

Monitoring płatności

W ramach stałego monitoringu nad wierzytelnościami naszych Klientów kancelaria proponuje: - przypomnienie telefonicznie o zbliżajacym się terminie zapłaty, - potwierdzenie dokonania wpłaty, - sporządzenie i wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty w przypadku opóźnienia. W porozumieniu z klientem ustalamy indywidualny schemat procedury postępowania w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta w terminie.       W celu szybkiej i sprawnej realizacji usługi monitoringu nad płatnościami kancelaria proponuje swoim Klientom wdrożenie systemu informatycznego opartego o technologii CMR, który w znacznym stopniu usprawnia bieżącą kontrolę nad płatnościami i wydatnie wspomaga proces windykacji. Klient dzięki oprogramowaniu CMR dopasowanemu do swoich potrzeb ma wgląd w stan prowadzonej przez Kancelariê sprawy na każdym jej etapie.

Ustalenia majątkowe

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Ustalenia majątkowe
  • Windykacja

O nas

Kancelaria Prawna JURIST powstała jako odpowiedż na ciągle zwiększające się  potrzeby firm i osób fizycznych na usługi prawne w naszym regionie. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej firm oraz Klientów indywidualnych, zakres działalności obejmuje teren całego kraju. Duża wiedza z wielu dziedzin prawa umożliwia kompleksowe widzenie problemów naszych Klientów. Ponadto stale współpracujemy z innymi kancelariami i specjalistami z różnych dziedzin prawa co jest przydatne przy realizacji konkretnych zadań.    Naszą ambicją jest zapewnienie obsługi prawnej na jak najwyzszym profesjonalnym poziomie i zgodnie ze standardami etyki wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Jesteśmy uczciwi, w sytuacji gdy nie widzimy szans powodzenia w prowadzeniu sprawy informujemy o tym naszych Klientów, tak aby nie narażać Ich na niepotrzebne koszty. Misją  Kancelarii jest uświadomienie obecnym i przyszłym Klientom, że profesjonalna obsługa prawna to przede wszystkim zysk i bezpieczeñstwo, a nie dodatkowy koszt.   Działalność zawodowa prawników Kancelarii jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 100 tys. Euro. W takim wypadku Klient ma pewność, iż w razie błędu prawnika Jego interes jest chroniony.    Świadczymy usługi również w języku angielskim i niemieckim.