Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy-Kraków - Stare Miasto

Kontakt email, www
ul. Floriańska 15/4
31-019 Kraków - Stare Miasto , woj. Małopolskie

Przedsądowa

Sądowa

Komornicza

Pokomornicza

Pieczęć prewencyjna

Monitoring płatności

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pokomornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Windykacja

O nas

Kancelaria PrawnaPrawa MiędzynarodowegoPaluch i Wspólnicy Sp.Kom.ul. Floriańska 15/431-019 Krakówtel. 012-429-12-10fax. 012-422-80-36 Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i WspólnicySpółka Komandytowa (KPPM), kierowana przez radcę prawnego PiotraPalucha, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej dużych iśrednich podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada biura wKrakowie oraz Warszawie, zaś działalnością obejmuje teren całegokraju.Podstawowym kierunkiem działalności Kancelarii KPPM jest doradztwoi reprezentacja sądowa oraz pozasądowa Klientów w zakresiespraw związanych z obrotem cywilnym, w szczególnościz obrotem gospodarczym.Do grona Klientów Kancelarii KPPM należą instytucje iprzedsiebiorstwa, o zróżnicowanych formach prawnych,działające w rozmaitych branżach.Kancelaria KPPM świadczy usługi na rzecz polskich przedsiebiorstw wzwiązkuz prowadzoną przez nie działalnością w kraju i za granicą, jakrównieą reprezentuje przedsiębiorstwa zagraniczne działające naterenie Polski.Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria KPPM posiada w zakresiewprowadzania na rynek polski podmiotów zagranicznych oraz obsługiprzedsięwzięć typu joint-venture, jak również kompleksowej obsługiinwestycji rzeczowych ( ze szczególnym uwzglednieniem szerokorozumianego obrotu nieruchomościami) oraz kapitałowych (w tym wszczególności powoływania i przekształcania spółek prawahandlowego).Kancelaria KPPM prowadzi obsługę prawną Klientów w następującychjęzykach:polskimangielskimniemieckimfrancuskimKancelaria KPPM świadczy pomoc prawną we wszystkichdziedzinach prawa cywilnego i gospodarczego, zapewniając wzaleśności od potrzeb - kooperację ze specjalistami z dziedzinpokrewnych (notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni etc.).W 2006 roku radca prawny Piotr Paluch otrzymał nominację nastanowisko Konsula Honorowego Republiki Estonii w Polsce na terenwojewództwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.