Kancelaria Radcy Prawnego Artur Wieczorek

Kontakt email, www
ul. Królewiecka 40A/9 Mrągowo
11-700 Mrągowo , woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Naszymi atutami są:
 • Sposób i zakres świadczonych usług dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Zaangażowanie w realizowane projekty,
 • Doświadczenie nabyte w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi i w Krajach Nadbałtyckich,
 • Bogata wiedza prawnicza, księgowa i finansowa.

Przedsądowa

Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi, specjalizuje się w windykacji, niezależnie od wysokości dochodzonych kwot, a także ich przeterminowania. Nasze działania zmierzające do odzyskania długów cechuje profesjonalizm, szybkość oraz efektywność. Jednocześnie dbamy, by dotychczasowy kontrahent naszego Klienta nie utracił z nim dobrych relacji handlowych, szczególnie w dzisiejszych realiach zaostrzonej konkurencji. Postępy z procesu windykacji przekazywane są Klientowi w formie raportów, które otrzymuje pocztą elektroniczną. Jeżeli negocjacje prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych windykatorów nie doprowadzą do dobrowolnej spłaty zobowiązania przez dłużnika, dalsze dochodzenie odbywa się na drodze postępowania sądowego do pełnego zaspokojenia należnych wierzytelności. Warunki finansowe Brak opłat abonamentowych Brak dolnej granicy kwot przyjmowanych do windykacji Wynagrodzenie prowizyjne pobierane od skutecznej windykacji

Sądowa

Długi przedawnione

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna Każda faktura objęta monitoringiem płatności jest stemplowana pieczęcią prewencyjną.

Monitoring płatności

  Usługa monitoringu płatności jest metodą odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania należnościami finansowymi w działalności podmiotów gospodarczych. Polega ona na szybkim reagowaniu na pojawiające się opóźnienia w płatnościach pieniężnych. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych jest jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki. Oficjalne źródła podają, że problemy z nieterminową płatnością należności lub jej brakiem ma około 70% firm, działającym na naszym rynku, a około 20% wierzytelności jest w ogóle nie do odzyskania. Cele monitoringu Zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Weryfikacja i monitorowanie niestabilnego finansowo kontrahenta. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, natychmiastowa reakcja na zadłużenie. Ewentualne postępowanie windykacyjne. Korzyści z monitoringu Zwiększenie stabilności finansowej, poprzez systematyczny i terminowy przepływ środków pieniężnych. Zmniejszenie liczby niespłaconych należności. Unikanie zbędnego finansowania zewnętrznego (m.in. zaciągania dodatkowych kredytów lub pożyczek) Zmniejszenie kosztów związanych z dodatkowym zatrudnieniem w dziale zarządzania finansami. System monitoringu Monitoring płatności jest najmniej kosztownym a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem nadzorowania posiadanego portfela wierzytelności. Monitorowanie spłat należności rozpoczyna się przed upływem terminu płatności faktury VAT, a jego celem jest zmotywowanie kontrahenta do terminowej zapłaty należności. Państwa kontrahent zostanie poinformowany o nadchodzącym terminie płatności lub o jego przekroczeniu. Procedura monitoringu uwzględnia indywidualne rozwiązania ustalone z Klientem. Schemat monitoringu W ramach usługi monitoringu płatności Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi kontaktuje się w imieniu swoich Klientów z ich kontrahentami na kilka dni przed upływem terminu monitorowanej płatności, przypominając o zbliżającym się terminie zapłaty. Podczas tego kontaktu ustalamy, czy kontrahent otrzymał fakturę, czy potwierdza jej merytoryczne dane, a w szczególności kwoty. Wyjaśniane są również inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na płatność np.: reklamacja za towar bądź usługę. W przypadku opóźnień w płatności wykonywane są kolejne monity telefoniczne, mające doprowadzić do jak najszybszej zapłaty. Monitoring telefoniczny wykonywany przez naszą kancelarię prowadzony jest za pomocą profesjonalnych technik negocjacyjnych, mających na celu jak najskuteczniej zmotywować kontrahenta do regulowania należności zgodnie z terminami płatności, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania dalszych, pozytywnych relacji naszych Klientów z ich kontrahentami.

Specjalizacje:

 • Przedsądowa
 • Sądowa
 • Długi przedawnione
 • Pieczęć prewencyjna
 • Monitoring płatności

O nas

 • Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi
 • od 2002 roku specjalizuje się w :
 • Kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek administracji publicznej,
 • Pełnej obsłudze finansowej i księgowej wszystkich podmiotów gospodarczych,
 • Doradztwie i pozyskiwaniu dopłat z funduszy europejskich,
 • Windykacji.