Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek 1

Kontakt email, www
ul. Szamarzewskiego 23/5
60-514 Poznań , woj. Wielkopolskie

Przedsądowa

Monitoring płatności

Ustalenia majątkowe

Polubowna

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Monitoring płatności
  • Ustalenia majątkowe
  • Polubowna

O nas

Kilka slów o nasKancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek jest firmą prawniczą,ukierunkowaną na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzeczprzedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Działa na rynku od2003 roku. Posiada oddziały w Poznaniu i w GnieźnieŚwiadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnejdziałalności operacyjnej firm (w tym wspieramy tworzenie oferty idokumentacji produktowej, kontraktów biznesowych z kontrahentami,umów o finansowanie), a także ich wewnętrznej organizacji i ładukorporacyjnego. Nasza podstawowa oferta obejmuje prowadzenie sprawz zakresu prawa gospodarczego i handlowego, finansów, prawacywilnego, prawa własności intelektualnej, nieruchomości orazsporów sądowych. Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymitakże w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa, jesteśmy wstanie zaoferować kompleksową pomoc prawną również Klientom ospecyficznym, niszowym profilu działalności i szczególnychpotrzebach w zakresie obsługi prawnej.Naszą specjalnoscią jest rownież windykacja należności,zapewniająca naszym Klientom zaspokojenie ich wierzytelnościposiadanych wobec podmiotów, które nie wywiązują się ze swoichzobowiązań płatniczych. Dochodzenie i windykacja należności zawszepoprzedzana jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia orazsporządzeniem planu działania, co ma na celu przeciwdziałanieczynnościom dłużników prowadzącym do opóznienia w wywiązywaniu sięze zobowiązań wobec wierzycieli.Skupiamy wysokiej klasy specjalistów. Założyciel kancelariispecjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nieruchomości (w tymw zagadnieniach związanych z audytem nieruchomości, zwrotemwywłaszczonych nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami,negocjowaniem umów najmu i dzierżawy), prawie budowlanym, prawiepracy. Od 1999 r. pracował w kancelariach prawniczych obsługującprzedsiębiorstwa, w tym z udziałem Skarbu Państwa.Nasiwspółpracownicy to osoby o ugruntowanej pozycji na rynkuprawniczym. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i zasobom możemyświadczyć wysokiej jakości pomoc prawną zarówno Klientom polskimjak i zagranicznym, w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.Sukces w naszych relacjach z Klientami opieramy przede wszystkim napełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów i potrzebbiznesowych. Pozwala to na aktywne uczestniczenie prawników wbudowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych, już nawstępnym etapie, a nie tylko dokonywanie ich oceny z pozycjizewnętrznego doradcy.Kierując się zasadą proaktywnej, skierowanej na potrzeby biznesoweobsługi prawnej, zadbaliśmy o współpracę z doradcami podatkowymi, atakże firmami windykacyjnymi.W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi,profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnieniaKlientom pełnego komfortu w świadomym i swobodnym realizowaniuswoich celów biznesowych.Nasza oferta jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do potrzebposzczególnych Klientów. Dlatego nasze usługi wyceniamy zuwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby strukturawynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowaniaprawników i dawała Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowaniabudżetu i monitorowania wydatków. Poza określaniem wynagrodzenia napodstawie systemu stawek godzinowych za pracę naszych prawników(wynagrodzenie stanowi wówczas iloczyn czasu efektywnieprzepracowanego przez prawnika i jego stawki godzinowej), gotowijesteśmy do ustalania ryczałtowego wynagrodzenia za dany projektlub zlecenie, wynagrodzenia maksymalnego. Stałym Klientom oferujemydodatkowo upusty oraz stawki uśrednione (tzw. „blended rate”) wodniesieniu do standardowych godzinowych stawek wynagrodzenia.Każdorazowo przy wyliczeniu wynagrodzenia według stawek godzinowychprzedstawiamy Klientowi zestawienie czasu pracy poszczególnychprawników wraz z krótkim opisem wykonanych czynności.Nasi prawnicyNasi ludzie przyczyniają się do sukcesu naszych Klientów, a zatemtakże i naszej firmy. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do doboruwspółpracowników. W celu maksymalizacji efektywności świadczonychusług, nasz zespół składa się z doświadczonych prawników,posiadających uprawnienia zawodowe (radców prawnych i adwokatów)oraz młodszych prawników pracujących pod ich nadzorem. Ponadto, wprzypadku projektów wymagających wąskiej specjalizacji prawniczej,zapraszamy do współpracy specjalistów z danej dziedziny.Zespół prawników naszej kancelarii, zajmujący się obsługą projektówdotyczących nieruchomości, posiada doświadczenie we wszystkichnajistotniejszych aspektach tego typu transakcji, obejmującenabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,najem, dzierżawę, leasing, kompleksową obsługę projektówinwestycyjnych, dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości,począwszy od analizy prawnej, poprzez uzyskiwanie zezwoleńadministracyjnych związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniemnieruchomości, po zawieranie umów z wykonawcami oraz negocjacje zpotencjalnymi klientami – odbiorcami końcowymi.Kancelaria uczestniczy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczącychnieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, jak iprawnych oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. sprawreprywatyzacyjnych.Specjalizujemy się w szczególności w:audycie prawnym nieruchomościobsłudze prawnej inwestycji związanych z budową budynkówhandlowych, mieszkalnych, biurowych i przemysłowychnegocjowaniu umów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, wtym umów najmu obiektów komercyjnychprowadzeniu postępowań zmierzających do odzyskania lubstwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomościMisja naszej kancelariiIgnorantia iuris nocetCelem naszej firmy jest uświadomienie naszym obecnym i przyszłymklientom, że profesjonalna obsługa prawna to nie źródło dodatkowychkosztów, a dodatkowy zysk i bepieczeństwo finansowe.