Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Uldynowicz

Kontakt email, www
Bohaterów Getta Warszawskiego 23 lok. 4
Szczecin , woj. Kujawsko-Pomorskie

Sądowa

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Windykacja

O nas

Strona Główna gt O Kancelarii Aktualności: Niebieski
Parasol W związku z organizowaną przez KRRP akcją Niebieski
Parasol, Kancelaria wzięła czynny udział w tej inicjatywie,
udzielając w dniu 21.04.2010 r. ...
Godziny pracy kancelarii Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza
Uldynowicza czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00-17:00.
więceje-Porady: Zapraszamy do zadawania pytań. Kancelaria
umożliwia Państwu skorzystanie z porady prawnej bez konieczności
wizyty w siedzibie Kancelarii.
więcejO Kancelarii Kancelaria jest młodą i
dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą, wchodzącą w skład
zespołu współpracujących ze sobą radców prawnych, który tworzą: dr
Katarzyna Anna Dadańska, Eliza Nahajowska-Miłosz oraz Tomasz
Uldynowicz. Podstawowym celem Kancelarii jest oferowanie swoim
Klientom usług prawniczych na najwyższym poziomie przy jednoczesnym
zrozumieniu istoty ich działalności biznesowej. Kancelaria ma
ambicję wyróżniać się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym
świadczonych usług, ale także silnym zaangażowaniem w sprawy
Klientów, kreatywnością oraz profesjonalizmem. Kancelaria świadczy
pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów
gospodarczych jak i pomoc modułową (wyspecjalizowaną) w zależności
od potrzeb Klientów. Dzięki współpracy z doradcami podatkowymi,
adwokatami i doświadczonymi prawnikami praktykującymi także w
wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa, Kancelaria jest w
stanie zaoferować pomoc prawną również Klientom o specyficznym,
niszowym profilu działalności i o szczególnych potrzebach w
zakresie obsługi prawnej. W swojej codziennej pracy Kancelaria
stosuje wszystkie współczesne środki techniczne, przez co możliwym
jest utrzymywanie kontaktu z Klientem również za pośrednictwem
internetu m.in. w formie wideokonferencji czy też elektronicznej
wymiany dokumentów. Założycielem Kancelarii jest radca prawny
Tomasz Uldynowicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Posiada 6 letnią praktykę
prawniczą zdobywaną w innych kancelariach prawnych jak również w
ramach własnej działalności. W ramach wykonywanych obowiązków
prowadził obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego
jednostek budżetowych Skarbu Państwa oraz podmiotów gospodarczych,
w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i spółek
prawa handlowego. Brał udział w licznych procesach sądowych,
głównie związanych z procesem budowlanym, gospodarką
nieruchomościami oraz wielokrotnie występował przed Zespołem
Arbitrów (obecnie Krajową Izbą Odwoławczą) przy Prezesie Zamówień
Publicznych. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Zawodowej
„OECONOMICUS” w Szczecinie. Posługuje się językiem angielskim.
Copyright © 2009 MarTech Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone