Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Kołodziejczyk

Kontakt email, www
Bernardyńska. 3/17 zobacz inne firmy z Bernardyńska pok. piętro Bydgoszcz
,
 • Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom aktywnych przedsiębiorców oraz instytucji finansowych borykających się z problemami niesolidnych kontrahentów oraz dłużników, których skutkiem może być brak płynności finansowej oraz zator płatniczy, prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej windykacji należności pieniężnych, która obejmuje:
 • Etap windykacji polubownej polegający na wysyłaniu pism i monitów nakłaniających kontrahentów do dobrowolnej spłaty zadłużenia, prowadzenia rozmów i negocjacji w tym przedmiocie, opracowywaniu ugody pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem;
 • Etap windykacji sądowej polegający na przygotowaniu powództwa i reprezentowaniu Wierzyciela w toku postępowania sądowego do czasu uzyskania tytułu wykonawczego (Nakazu zapłaty lub Wyroku) z nastawieniem na skorzystanie z ograniczającego czas i koszty trybu elektronicznego postępowania upominawczego (przez Internet);
 • Etap windykacji przymusowej (egzekucyjnej) polegający na reprezentowaniu interesów Wierzyciela w toku postępowań egzekucyjnego oraz upadłościowego do czasu skutecznego wyegzekwowania w miarę możliwości całości zadłużenia, w szczególności ścisła współpraca z komornikiem sądowym i syndykiem dotycząca ustalania składników majątkowych dłużnika, nadzór nad podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi i realizacją planów podziału sum uzyskanych z egzekucji;
 • Pozostałe czynności chroniące interesy Wierzyciela tj. przygotowywanie umów handlowych stanowiących źródło zobowiązań Dłużników, ustanawianie zabezpieczeń (rzeczowych i osobowych) spłaty zadłużenia, ochrona Wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami Dłużnika zmierzającymi do wyzbycia się całości lub części majątku i przez to uniemożliwiającymi skuteczne wyegzekwowanie należności tj. występowanie ze skargą pauliańską i uznawanie tychże działań za nieskutecznych wobec osoby Wierzyciela).

Przedsądowa

Sądowa

Komornicza

Windykacja

Specjalizacje:

 • Przedsądowa
 • Sądowa
 • Komornicza
 • Windykacja

O nas

 • Prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych oraz zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Świadczone usługi prawne obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów wszelkiego rodzaju pism procesowych i umów oraz reprezentowanie Klientów w sporach sądowych.
 • W mojej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro Klienta i należytą ochronę jego interesów. Do każdej ze spraw podchodzę z maksymalnym zaangażowaniem tak, aby świadczone przez moją Kancelarię usługi były na najwyższym możliwym poziomie i zgodne z zasadami etyki zawodowej.
 • Serdecznie zapraszam do kontaktu.