Katarzyna Kapkowska

Kontakt email, www
Kościuszki 27/442
22-600 Nowa Wieś , woj. Lubelskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

dlaczego warto wybrać właśnie nasOferta naszej kancelarii to min.zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych,pracowniczych, zastępstwo przed organami administracjii organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymiwindykacja należności - poczynając od negocjacji z dłużnikamipoprzez prowadzenie postępowania sądowo-windykacyjnego, a naczynnościach egzekucyjnych przy udziale komornika kończącobsługa prawna osób fizycznych w zakresie postępowańspadkowych, postępowań o rozwód i separację, podziału majątkówdorobkowych, zniesienia współwłasności nieruchomościregulowanie stanu prawnego nieruchomości i innych sprawzwiązanych z nieruchomościamiprzygotowywanie projektów umów, ich analiza i opiniowanieoraz udział w negocjacjachudzielanie porad prawnychtworzenie, przekształcanie, reorganizacja, likwidacja i rejestracjaspółek prawa handlowegosprawy dotyczące odszkodowań i naruszeń dóbr osobistychForma współpracy w zakresie obsługi prawnej uzgadniana jest zKlientem indywidualnie i jest uzależniona od jego potrzeb.Obok współpracy opartej na stałej umowie, przyjmujemy jednorazowezlecenia na prowadzenie lub przygotowywanie poszczególnych spraw,udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy opinie prawne.Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać formęwynagrodzenia ryczałtowego, określonego stałą stawką miesięczną wumowie albo może być ustalane doraźnie biorąc pod uwagę stopieńtrudności przedstawionego problemu oraz nakładu pracy Kancelarii.