Komornik Sądowy w Skierniewicach Piotr Świnoga Windykacja, licytacja

Kontakt email, www
Niepodległości 16
96-100 Wola Wysoka , woj. Łódzkie

Sądowa

Komornicza

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Windykacja

O nas

 Zgodnie z dyspozycją art 8 ust. 5. Wierzyciel ma prawo wyborukomornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiemspraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w którychprzepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.W przypadku wyboru komornik działa pozaobszarem swojego rewiru komorniczego.Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiemo wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta zprawa wyboru komornika.Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zdnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity zdnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191) zezmianami§ 9. Kodeksu etyki zawodowej stanowi, że:Komornik działaw interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochronydłużnikami zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.Kancelaria Komornika Sądowego Piotra Świnogi jest w pełniprzygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych zapośrednictwem e-sądu.