Krajowa Agencja Windykacyjna

Kontakt email, www
ul. Kcyńska 12/5, Bydgoszcz zobacz inne firmy z Kcyńska , Bydgoszcz
85-304 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Przedsądowa

Windykacja przedsądowa Naszym głównym celem jest odzyskanie należności przy minimalnym zaangażowaniu Twojego czasu i pieniędzy. Wysoka skuteczność windykacji w naszej firmie wynika z indywidualnego podejścia do każdego zlecenia oraz ze specyfikacji organizacji windykacji terenowej. W ramach zlecenia prowadzimy działania zmierzające do odzyskania należności zarówno poprzez negocjacje z dłużnikami, jak i na drodze postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika, że aby osiągnąć najlepszą efektywność działań windykacyjnych należy: dokonać analizy wierzytelności pod kątem wysokości (np. małe, średnie, duże salda), stopnia przeterminowania (np. krótko, średnio, długo), statusu (np. przed procesem sądowym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej), typu dłużnika (np. branża, wielkość firmy, sytuacja finansowa), typu produktu (np. towar, usługa), dobrać adekwatne narzędzia windykacyjne, skonstruować odpowiedni do potrzeb proces windykacyjny. Istotnym elementem procesu windykacyjnego jest również poprowadzenie go w sposób logiczny i konsekwentny. Uświadomienie dłużnikowi nieuchronności reakcji wierzyciela i konieczność uregulowania zobowiązania.

Sądowa

Windykacja sądowa i egzekucyjna W przypadku, gdy postawa dłużnika lub jego kondycja finansowa uzasadniają konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego KAW Partner zapewnia Tobie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania. Do przygotowania pozwu wykorzystamy informacje zdobyte w czasie prowadzenia windykacji i uzyskane potwierdzenia salda lub oświadczenia dłużnika. Pozew, w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, skierowany będzie do właściwego sądu. Z windykacji na tym etapie korzystają Klienci, którzy wyczerpali możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej. Nawet firmy posiadające swoje działy windykacyjne, często wolą powierzyć działania windykacji sądowej i egzekucyjnej partnerowi wyspecjalizowanemu w tej dziedzinie.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć windykacyjna Usługa ma charakter prewencyjny, jej zadaniem jest zdyscyplinowanie odbiorcy do spłaty zadłużenia oraz informuje, że w przypadku nie spłacania należności w terminie istnieje możliwość przekazania jej do windykacji Agencji. Pieczęć windykacyjna może być używana do stemplowania faktur, umów i monitów. Istnieje możliwość zamówienia pieczątek w językach obcych.

Monitoring płatności

Monitoring płatności Usługa ta umożliwia kontrolowanie spłat należności oraz zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych. Realizując ją nadzorujemy terminowość regulowania zobowiązań, dzięki czemu są one traktowane priorytetowo. W ramach monitoringu w imieniu Klienta kontaktujemy się przed upływem terminu płatności z jego kontrahentami, ustalamy czy wszelkie formalności niezbędne do realizacji płatności są spełnione i przypominamy o zbliżającym się terminie zapłaty należności. W przypadku braku terminowej zapłaty podejmujemy działania zmierzające do ustalenia powodów opóźnienia płatności oraz sprecyzowania definitywnego terminu dokonania wpłaty. Działania monitorujące są prowadzone w oparciu o wytyczne klienta i mogą obejmować także reklamacje oraz wyjaśniania spraw spornych.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Windykacja

O nas

Zajmujemy się windykacją od 1994 roku. Nasze długoletnie doświadczenie w dziedzinie windykacji należności oraz stałe podnoszenie kwalifikacji kwalifikuje nas do grona najskuteczniejszych firm windykacyjnych w Polsce. Wszechstronna wiedza z kluczowych dziedzin prawa i nowatorskie podejście w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień oraz doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji sprawiają, iż świadczymy usługi na najwyższym poziomie.