Krajowe Centrum Oddłużania

Kontakt email, www
Kamińskiego 227A lok. 11
51-126 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Restrukturyzacja zadłużenia

Windykacja

Antywindykacja

Specjalizacje:

  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Windykacja
  • Antywindykacja

O nas

MASZ DŁUGI W ZUS? TO JEST SZANSA DLA CIEBIE!Z początkiem 2013 roku weszła w życie abolicyjna, na mocy którejprzedsiębiorcy zalegający w ZUS za lata 1999 – 2009 mogą ubiegaćsię o umorzenie całości zadłużenia z tytułu składek.CO TO OZNACZA?Abolicja ZUS daje możliwość umorzenia całości składek składek ZUS –na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz naFundusz Pracy.CZY TO OZNACZA, ŻE JUŻ MAM SPOKÓJ?Nie, do umorzenia konieczne jest złożenie odpowiednioprzygotowanych dokumentów. Rozpoczęte postępowania nie zakończą sięautomatycznie, musisz zareagować aby zostać objętym abolicją ZUS.Przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu niezbędne dokumenty orazprzez trzy miesiące będziemy w Twoim imieniu negocjować ikontaktować się z ZUS.DLA KOGO?Dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalnośćgospodarczą np.:- przedsiębiorców, którzy jednocześnie prowadzili działalnośćgospodarczą i pracowali na umowę o pracę nakładczą,- przedsiębiorców, którzy zawieszali działalność, jednocześniewyrejestrowując się z ubezpieczeń w ZUS,- przedsiębiorców którzy od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r.podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym orazwypadkowemu, a nie opłaciły według ZUS należnych składek.CZY TY TAKŻE MOŻESZ SKORZYSTAĆ?Skontaktuj się z nami i dowiedz się czy możesz uwolnić się oddługów w ZUS! Nie trać czasu na czekanie!