LexMercatoraia Kancelaria Prawna Radcy prawni, adwokat

Kontakt email, www
ul. Tkacka 2 zobacz inne firmy z Tkacka
38-400 Krosno , woj. Podkarpackie

O nas


PORADY PRAWNE I PISMA PROCESOWE JUŻ OD 35 ZŁ !!!

Prowadzimy doradztwo prawne oraz sporządzamy pisma procesowe
i urzędowe (między innymi: pozwy, odwołania, skargi, zażalenia,
sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, umowy, wnioski-podania
itp.) w następujących sprawach:
§ rozwodowe
§ alimentacyjne
§ prawo pracy
§ o podział majątku
§ zobowiązania
§ własność i inne prawa rzeczowe
§ ubezpieczenia społeczne ZUS, i inne § spadkowe
§ lokalowe
§ karne
§ wykroczeneń
§ administracyjne
§ podatkowe (Urząd Skarbowy) Mediacje Prowadzimy
oraz uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach. Po co
tracić czas na długie i kosztowne
postępowania sądowe?
Adwokat - osoba po
wyższych studiach prawniczych wpisana na listę adwokatów w trybie
określonym przez przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o
adwokaturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 146 poz. 1188 z
późn. zm). Adwokat posiada siedzibę zawodową w danej miejscowości
np. adwokat Sosnowiec . Radca prawny -
osoba po wyższych studiach prawniczych wpisana na listę radców
prawnych w trybie przepisów dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 10 poz. 65 z późn. zm,). Radca
prawny wykonuje zawód m.in. w kancelarii radcy prawnego oraz w
spółce, gdzie należy oznaczyć siedzibę wykonywanej działalności np.
radca prawny Sosnowiec