Olejnik Solution Bartłomiej Olejnik

Kontakt email, www
ul. Przyszkole 2, Łódź
93-549 Łódź , woj. Łódzkie

Sądowa

Jednym z głównych przedmiotów działalności firmy Olejnik Solution jest windykacja. Zajmujemy się aktywną windykacją wykorzystując wszelkie dostępne instrumenty prawne. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia należności od polubownego rozstrzygnięcia sporu, poprzez sądowe dochodzenie należności aż po egzekucję komorniczą. W pierwszej kolejności podejmujemy działania zmierzające do osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem w celu dobrowolnej spłaty wierzytelności, zawarcia ugody oraz ustanowienia najkorzystniejszej dla wierzyciela formy zabezpieczenia zapłaty długu. Kolejnym etapem jest uzyskanie tytułu wykonawczego a następnie postępowanie egzekucyjne.  Współpracujemy z komornikami z całego kraju i aktywnie uczestniczymy  we wszystkich czynnościach egzekucyjnych, od zajęcia majątku po jego licytacje, włączając w to także intensywne poszukiwania nabywców na licytowane składniki majątku. Nasze zaangażowanie na każdym etapie dochodzenia należności owocuje wysoką skutecznością w odzyskaniu wierzytelności. Przyjmujemy zlecenia na każdym etapie postępowania, choć bardzo istotne dla rezultatu windykacji jest to na jakim etapie jest przekazywana nam sprawa.

Zakup wierzytelności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma Olejnik Solution oferuje zakup wierzytelności przejmując tym samym na siebie ryzyko związane z wyegzekwowaniem roszczenia. Wierzytelność musi być bezsporna, wymagalna, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz  stwierdzona jednym z poniżej wymienionych dokumentów: - faktura Vat bądź inny zaakceptowany przez dłużnika rachunek - oświadczenie o uznaniu długu - prawomocne orzeczenie sądowe tj. nakaz zapłaty lub wyrok Zakup wierzytelności odbywa się zgodnie z przepisami art. 509 i nast. kodeksu cywilnego, w oparciu o umowę przelewu wierzytelności. Decyzja o zakupie wierzytelności jest podejmowana w oparciu o przedłożone przez Państwa dokumenty oraz zgromadzone we własnym zakresie informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika. Cena zakupu jest ustalana indywidualnie.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja

O nas

W lipcu 2000-go roku Bartłomiej Olejnik na skutek obserwacji rynku i własnych doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej doszedł do wniosku iż windykacja należności jest potrzebą dla dużych przedsiębiorstw oraz małych podmiotów gospodarczych. W tym samym miesiącu złożył podanie o zarejestrowanie działalności windykacyjnej pod nazwą Cubic Consultant O.B. Jako niedoświadczony „windykator” złożył ofertę swoich usług do wielu firm. Pozytywną odpowiedź otrzymał od firm zajmujących się produkcją artykułów rolno-spożywczych (mleczarnie, młyny itp.) Bez doświadczenia przyjął te zlecenia i o dziwo skutecznie zaczął je realizować. W następnym czasie jego zadowoleni kontrahenci zaczęli polecać jego skuteczną i pożyteczną pracę innym swoim znajomym przedsiębiorstwom. Kolejne sukcesy wymusiły na Bartłomieju Olejniku powołanie do „życia” spółki prawa handlowego pod nazwą Cubic Consultant sp. z o.o. , gdzie był większościowym (97%) udziałowcem i wraz ze swoim ojcem Zenonem Olejnikiem (3%) pracował i zasiadał w zarządzie. Firma jego rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. Zajmowała całe piętro blisko 300 m² w jednym z najbardziej prestiżowych biurowców Łodzi. Jego pomysłowość i przedsiębiorczość oraz chęć niesienia pomocy przedsiębiorcom pozwoliły mu spróbować powołać Sąd Arbitrażowy umiejscowiony blisko działającej Firmy Cubic Consultant. Niestety brak zrozumienia dla jego wizji przez kontrahentów uniemożliwił odbyciu się pierwszej oraz następnych rozpraw przed tym Sądem. Przedsiębiorcy nie zrozumieli jak taki Sąd mógłby być przydatny w rozwiązywaniu sporów. W następnej kolejności spółka Cubic Consultant zakupiła kilka nieruchomości w Łodzi i w jednej z nich umieściła swoją siedzibę. W 2011 roku z przyczyn podatkowych oraz na skutek śmierci ojca Bartłomieja Olejnika, Zenona Olejnika, prezes zarządu firmy Cubic Consultant postanowił wygasić działalność pod firmą CC i złożył podanie o wpisanie Bartłomieja Olejnika do rejestru przedsiębiorców pod obecną nazwą Olejnik Solution. Idea Bartłomieja Olejnika wyrażona jest w samej nazwie a na wszystkich materiałach biurowych widnieje dopisek, iż rozwiązania problemów przy udziale Olejnik Solution przygotowywane są indywidualnie z korzyścią dla jego zleceniodawców. Przez dwanaście lat firmy Bartłomieja Olejnika rozwiązały kilkaset problemów natury windykacyjnej wielu przedsiębiorstw, dużych i małych. Firmy te odzyskały ogromne ilości pieniędzy, które z pozoru wydawały się nie do odzyskania. Od kilkuset złotych do kilku milionów. Każdy kto zwrócił się o pomoc do Bartłomieja Olejnika niezależnie czy był to mały jedno osobowy przedsiębiorca czy też wielka korporacja otrzymał należytą pomoc prawną adekwatną do zaistniałego problemu. W misji działalności Olejnik Solution zawoalowane jest przede wszystkim niesienie pomocy. Jego działalność wyróżnia się tym ,iż po przekazaniu sprawy Bartłomiej Olejnik zachowuje się tak jak by to była jego osobista sprawa a pieniądze które ma odzyskać były jego pieniędzmi.