Polska Agencja Wierzytelności Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Kośnego 22 Opole zobacz inne firmy z Kośnego Opole
45-068 Opole , woj. Opolskie

Komornicza

W postępowaniu egzekucyjnym: przygotowanie wniosku egzekucyjnego, wspieranie działań kancelarii komorniczej, monitoring spłaty długu lub uzyskanie postanowienia o bezskutecznej egzekucji, weryfikacja przeprowadzonych egzekucji oraz stanu bieżącego po przeprowadzonych egzekucjach.

Monitoring płatności

Monitoring kontakt z dłużnikiem w sprawie odzyskania długu natychmiast po zapadnięciu terminu wymagalności, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, bieżąca analiza sytuacji majątkowej oraz baz danych kontrahentów pod kątem wymagalności należności.

Zakup wierzytelności

Polubowna

W postępowaniu polubownym przedegzekucyjnym: ostateczne negocjacje z dłużnikiem, monitoring spłaty długu.

Windykacja

Faktoring

Specjalizacje:

  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Polubowna
  • Windykacja
  • Faktoring

O nas

Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu Polską Agencję Wierzytelności, która świadczy usługi windykacyjne w zakresie profesjonalnej, stałej obsługi prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Pragniemy Państwu przybliżyć zalety naszej Spółóki, jej ogólną charakterystykę, w tym przede wszystkim zakres świadczonych usług. Polska Agencja Wierzytelności prowadzi działalność gospodarczą od września 2002 roku w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy kodeksu spółek handlowych, wpisaną przez Sąd Rejonowy SĄD GOSPODARCZY W OPOLU do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129835 i uprawniona jest do występowania we własnym imieniu w obrocie prawnym. Gwarantujemy Państwu pełną obsługę prawną związaną z przelewem wierzytelności. Zapewniamy sprawdzenie wierzytelności pod kątem ich bezsporności i wymagalności oraz pełną skuteczność dokonywanych przez Państwa czynności prawnych związanych z cesją wierzytelności.