Polski Związek Faktorów

Kontakt email, www
Ruchliwa 1 zobacz inne firmy z Ruchliwa
19-330 Warszawa , woj. Warmińsko-Mazurskie

O nas

Polski Związek Faktorów (PZF), krajowa federacja branżowa, zrzesza
21 największych i najbardziej aktywnych firm faktoringowych
działających w Polsce. Do związku należą wyspecjalizowane spółki
faktoringowe i banki komercyjne. W nowej, poszerzonej formule
związek działa od 28 kwietnia 2006. Polski Związek Faktorów jest
kontynuatorem działalności Konferencji Instytucji Faktoringowych
(KIF), która została powołana do życia z inicjatywy: Forin Sp. z
o.o., Handlowy Heller SA, Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz Polfactor
SA w listopadzie 2001 roku. Głównym zadaniem programowym związku
(statut) jest integracja branży i koordynacja działań polskich firm
faktoringowych na rzecz popularyzacji usług faktoringu,
najmłodszego produktu finansowego na rynku. Programowe cele
Polskiego Związku Faktorów to: promocja usług faktoringowych,
poprzez:
- aktywną współpracę z mediami,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Związku,
- promowanie walorów usług faktoringowych działalność edukacyjna,
w formie:
- szkoleń dla członków Związku,
- szkoleń dla przedsiębiorców wspólne działania na rzecz zmiany
otoczenia prawnego promowanie wiedzy o faktoringu w środowiskach
akademickich. Formuła organizacyjna PZF jest otwarta. Do związku
może przystąpić każdy podmiot, który specjalizuje się w usługach
faktoringowych, działa na podstawie prawa polskiego, akceptuje
statut i przestrzega zasad ładu korporacyjnego. Związek
współpracuje z międzynarodowymi federacjami faktorów: International
Factors Group oraz Factors Chain International. Jest inicjatorem i
członkiem założycielem EUFederation, europejskiej federacji
krajowych stowarzyszeń faktorów