POMORSKA AGENCJA FINANSOWA - TORUŃ SP. Z O.O.

Kontakt email, www
Toruń, ul. Ceramiczna 6 E
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Komornicza

Jeśli działania windykacyjne nie przynoszą efektu, a wierzyciel posiada tytuł wykonawczy współpracujemy z komornikami

Ustalenia majątkowe

Do prowadzenia skutecznej windykacji niezbędny jest zasób wiedzy o dłużniku. Dlatego też każdorazowo działania windykacyjne poprzedzamy przeprowadzeniem skrupulatnego wywiadu o dłużniku. Zebrane informacje pozwalają na ustalenie sposobów prowadzenia skutecznej windykacji.

Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji. Prowadzimy również pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami. Na zlecenie wyszukujemy wierzytelności różnych firm niezależnie od branży, w której działają.         Negocjujemy ceny i warunki cesji. Prowadzimy również giełdę wierzytelności, w której wykazujemy wierzytelności do sprzedaży, a także te, których zakupem jesteśmy zainteresowani. Cena zakupu wierzytelności jak i sprzedaży jest wyceną każdorazowo indywidualną.

Polubowna

Do windykacji przyjmujemy wierzytelności zarówno zasądzone jak i te przed wydaniem tytułu wykonawczego.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Komornicza
  • Ustalenia majątkowe
  • Zakup wierzytelności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

  • Firma powstała w 1995 roku z przekształcenia kilku firm o podobnym zakresie działania. Kadrę pracowników stanowią specjaliści z zakresu prawa i ekonomii.
  • Działają skutecznie w terenie i potrafią w bardzo krótkim czasie ustalić majątek dłużników. Z każdych ustaleń sporządzany jest pisemny raport. Jesteśmy firmą windykacyjną działającą na terenie całego kraju. Prowadzimy dochodzenie roszczeń finansowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Działając w imieniu naszego klienta wykorzystujemy wszystkie możliwe metody prawne.
  • Naszymi kontrahentami są m.in. producenci alkoholi, nawozów sztucznych, koncerny chemiczne zaopatrujące rolnictwo w środki ochrony roślin. Posiadamy również partnerów w wielu innych dziedzinach gospodarki.
  • Naszym przedmiotem działalności jest również archiwizacja i przechowywanie dokumentów prowadzona przez zespół profesjonalnych pracowników. Świadczymy usługi archiwizowania dokumentów zarówno w siedzibie firmy jak również w lokalach naszych Zleceniodawców. Dokumenty przechowujemy we własnym, przygotowanym do tego celu budynku.