PRAGMA INKASO S.A.

Kontakt email, www
Czarnohucka 3
Tarnowskie Góry ,

Przedsądowa

Sądowa

Komornicza

Pieczęć prewencyjna

Monitoring płatności

Weryfikacja umów

Ustalenia majątkowe

Zakup wierzytelności

Restrukturyzacja zadłużenia

Polubowna

Windykacja

Faktoring

Faktoring niepełny

Faktoring pełny

Faktoring mieszany

Specjalizacje:

 • Przedsądowa
 • Sądowa
 • Komornicza
 • Pieczęć prewencyjna
 • Monitoring płatności
 • Weryfikacja umów
 • Ustalenia majątkowe
 • Zakup wierzytelności
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Polubowna
 • Windykacja
 • Faktoring
 • Faktoring niepełny
 • Faktoring pełny
 • Faktoring mieszany

O nas

Pragma Inkaso SA

Spółka z branży obrotu wierzytelnościami w sektorze B2B, oferująca m.in. kompleksową obsługę windykacyjną.

Opis

Pragma Inkaso SA świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami powstałymi w obrocie gospodarczym (segment B2B). Podstawowe produkty w ofercie spółki to windykacja na zlecenie, kupno wierzytelności, faktoring, finansowanie należności oraz szereg usług uzupełniających. Główna działalność obejmuje windykację na każdym etapie postępowania (polubownym, sądowym, komorniczym) oraz działania terenowe w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. Kompleksowość usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami zapewniają pozostałe usługi dostępne w ofercie spółki.

Grupą docelową spółki są przedsiębiorstwa posiadające wysoko nominałowe wierzytelności wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Pragma Inkaso jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Pragma Inkaso działającej w obszarze obrotu wierzytelnościami, w skład której wchodzą Pragma Faktoring (usługi faktoringowe), Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

Spółka została zarejestrowana w czerwcu 2002 r. jako Pragma Inkaso sp. z o.o. Początkowo zajmowała się wyłącznie windykacją na zlecenie. W 2005 r. nastąpiło rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zakup wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek oraz zaliczkowe finansowanie wierzytelności przejętych w ramach windykacji na zlecenie. Przekształcenia w spółkę akcyjną dokonano w październiku 2007 r.

Debiuty

rynek główny GPW – 14 maja 2010 r.

Catalyst – 18 października 2010 r.