Promes Finanse Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Aleksandra Puszkina 52 Dąbrowa Górnicza zobacz inne firmy z Aleksandra Puszkina Dąbrowa Górnicza
42-530 Dąbrowa Górnicza , woj. Śląskie

Sądowa

Komornicza

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę w zakresie czynności wspomagających egzekucję komorniczą. W przypadku kiedy dłużnik po uzyskaniu nakazu zapłaty / wyroku dalej odmawia zapłaty kierujemy sprawę do komornika. Współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi. Bierzemy czynny i aktywny udział w czynnościach komorniczych, wskazując komornikowi składniki majątku dłużnika, z którego możemy zaspokoić roszczenia i przez cały okres nadzorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne. Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca otrzymuje całą wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat. W przypadku niewypłacalności dłużnika, efektem działań jest postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji, pozwalające na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności. Zyskujesz: - Ustalenie majątku dłużnika. - Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nadzorowanie czynności. - Wskazywanie majątku, źródeł dochodu i finansowania dłużnika. - Udział naszych windykatorów w czynnościach komorniczych w miejscach prowadzenia działalności.

Monitoring płatności

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie dłużnika do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat Państwa niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w pierwszej kolejności. Często ma miejsce sytuacja w której kontrahent mając określoną pulę pieniędzy ureguluje zobowiązania tym wierzycielom, którzy o to zabiegają, a inne odstawi na tzw. dalszy plan. Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez tworzenie i utrzymanie pozytywnych stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Kto powinien korzystać z monitoringu? Przedsiębiorcy, w których działalności występuje ryzyko niezapłacenia faktury przez klienta albo klienci z premedytacją wydłużają termin płatności. Usługa ta pozwala łagodnie przypominać klientom o płatnościach, a z drugiej strony wykryć sprawy nadające się do windykacji w optymalnym momencie. Uproszczony schemat postępowania : Kontakt z kontrahentem - przypomnienie terminu płatności FV za pomocą telefonu, email lub sms. W przypadku braku reakcji monitujemy pisemnie zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami. Jeśli w dalszym ciągu brak ze strony kontrahenta chęci regulowania zobowiązania podejmujecie Państwo decyzję, czy korzystacie Państwo z usługi windykacji na zlecenie. Zyskujesz:  - Poprawę płynności finansowej. - Wczesne wykrycie nierzetelnych klientów. - Niski koszt odzyskania wierzytelności. - Zmniejszenie zaangażowania swoich pracowników w procesy nadzoru płatności. - Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego.

Zakup wierzytelności

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku FIRMA PROMES-FINANSE proponuje zakup wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami jako jedną z form współpracy. Przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika przez naszą Firmę wiąże się z ograniczeniem oferty jedynie do wybranych wierzytelności. Kupno Wierzytelności na własny rachunek na podstawie umowy cesji może dotyczyć wyłącznie wierzytelności bezspornych, wymagalnych i potwierdzonych albo uznanych przez dłużników. Cenę zakupu określamy z wierzycielem indywidualnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika. Zyskujesz: - Poprawę płynności finansowej. - Ryzyko wypłacalność dłużnika przechodzi na nowego wierzyciela. - Brak konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego. - Zamknięcie kont analitycznych. - Zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudno ściągalne. - Redukcję kosztów własnych.

Windykacja

Faktoring

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja
  • Faktoring

O nas

AON  PROMES  FINANSE  Sp. z o.o. z  siedzibą  w Dąbrowie Górniczej  jest  firmą  działającą na szerokim rynku finansowym ze szczególnym nastawieniem na windykację i obrót wierzytelnościami. Skuteczność naszych działań zapewnia nasza kadra, która od wielu lat jest obecna w branży, a dzięki temu, że udało nam się zbudować zgrany zespół jesteśmy w czołówce najskuteczniejszych firm windykacyjnych. Dowodem solidności i wiarygodności  naszej firmy jest fakt, że zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie odzyskiwania należności. Przeprowadzamy postępowania sądowe kredytując związane z tym koszty oraz aktywnie uczestniczymy w czynnościach komorniczych usprawniając tym samym egzekucję należności.