Pronet Sp. z o.o. Odzyskiwanie odszkodowania, windykacja należności

Kontakt email, www
Aleje Jerozolimskie 44 Warszawa
00-024 Warszawa , woj. Mazowieckie

Przedsądowa

Etap polubowny Podejmujemy działania mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania długu przez dłużnika m.in. przeprowadzamy wywiad gospodarczy, ustalamy powiązania kapitałowo-osobowe dłużnika oraz składniki jego majątku (ruchomości, nieruchomości, rachunki bankowe itd.), kierujemy do dłużnika wezwania do zapłaty, kontaktujemy się telefonicznie i osobiście z dłużnikiem, przeprowadzamy wywiad środowiskowy. Na tym etapie procesu windykacji, często dochodzi do podpisania z dłużnikiem ugody/porozumienia o spłatach ratalnych, uprzednio uzgodnionych z wierzycielem.

Zakup wierzytelności

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja

O nas

Działamy aktywnie na rynku polskim od roku 2002, w tym czasie przeprowadziliśmy wiele skutecznych działań na rzecz i w imieniu naszych Klientów. Trzonem naszej działalności od początku istnienia było odzyskiwanie kapitału Klientów zamrożonego w postaci wierzytelności, czyli skuteczna windykacja. W kolejnych latach działalności rozbudowywaliśmy naszą ofertę o doradztwo przy sprzedaży lub kupnie udziałów w spółkach prawa handlowego, usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz obsługę prawną z zakresu wielu specjalizacji. Pośredniczymy ponadto w sprzedaży spółek całościowej albo częściowej i prowadzimy sprawy rejestrowe, związane z powoływaniem spółek, zmianami zgłaszanymi do KRS. Współpracują z nami adwokaci, radcowie prawni, komornicy, notariusze, biegli sądowi, biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i wypracowanej przez lata sprawnej organizacji świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zapewniając naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i wysoki komfort współpracy. Motto, z nami najpewniej, towarzyszy nam od samego początku i wskazuje kierunek dalszego rozwoju. Sprawy powierzone w nasze ręce są zawsze wykonywane z największą dbałością powodując że jesteśmy cenionym partnerem na rynku usług prawnych.